Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya per les cases consistorials de l'Ajuntament de Barcelona

Abstract

L’objectiu principal d’aquest treball és l’anàlisi dels factors ambientals per l’obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental (DGQA en endavant) que pot atorgar la Generalitat de Catalunya, pels tres edificis que conformen les Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona: Vell, Nou i Novíssim (edificis inclosos al Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona),. Aquest distintiu és un certificat voluntari per edificis que comprova el compliment d’un conjunt de factors envers sostenibilitat, ambientalització i estalvi energètic, en aquest cas, específicament per l’ús d’oficines. Tot i que es valoren altres tipus de certificats voluntaris existents per edificis, i molta de la informació estudiada podria servir per l’obtenció d’altres certificats, bàsicament el treball es basa en l’anàlisi i estudi d’aspectes mediambientals als tres edificis, amb una metodologia d’anàlisi de cada apartat objecte de puntuació segons aquest sistema d’etiquetatge ecològic oficial que gestiona i atorga la Generalitat de Catalunya. Amb voluntat de fer comprensiu l’abast del treball es descriuen també els edificis: Vell, Nou i Novíssim, part de l’organització i gestió municipal sobre el patrimoni. El resultat és l’informe final d’avaluació que conjuntament amb la documentació annexa, justifica el compliment del requeriments i l’assoliment d’una puntuació objectiu per a aconseguir el DGQA en la categoria d’oficines per les Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona. Amb l’estudi es pot concloure que serà concedit el DGQA pel conjunt de les Cases Consistorials i tot i que sempre hi ha recorregut per la millora en el comportament ambiental i sostenible, realment existeixen departaments tècnics dins l’organització de l’Ajuntament de Barcelona amb el coneixement i la sensibilitat envers factors mediambientals que, amb la seva gestió, arriben a repercutir i millorar l’estada dels usuaris en aquests edificis

Similar works

Full text

thumbnail-image

RECERCAT

redirect
Last time updated on 05/04/2020

This paper was published in RECERCAT.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.