Disseny d'un carrusel transportable

Abstract

En aquest projecte es desenvolupa el disseny i l’anàlisi de la viabilitat de la construcció d’un carrusel que pugui muntar-se i desmuntar-se manualment per a poder així transportar-lo d’un lloc a un altre. També es fa l’estudi econòmic de quant costaria fabricar totes les peces dissenyades i muntar l’atracció. El disseny de la instal·lació es realitza des de zero i s’expliquen tots els estadis de l’evolució del disseny passant per el plantejament de la idea, el desenvolupament conceptua, la proposta de funcionament mecànic prèvia als càlculs i finalment el disseny definitiu. Es descriu detalladament cada un dels elements que formen part de l’atracció i com aniran units entre ells per a permetre el muntatge i desmuntatge fàcil de la instal·lació. Finalment es desenvolupen els càlculs per a demostrar que el disseny de l’estructura es viable aplicant les normatives actuals sobre estructures d’acer i fusta i instal·lacions en parcs d’atraccions. Es desenvolupa i calcula també tot el sistema intern de la maquina que generarà el moviment de les dues plataformes giratòries en direccions oposades

Similar works

Full text

thumbnail-image

RECERCAT

redirect
Last time updated on 05/04/2020

This paper was published in RECERCAT.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.