Article thumbnail

La posada en marxa del sistema de crèdits europeu com a eina d'avaluació del currículum

By Constança Espelt

Abstract

Per tal de situar l'experiència de transició al sistema europeu de crèdits a l'ensenyament de Documentació de la Universitat de Barcelona, es fa una breu presentació del marc legal dels estudis de l'àrea de Biblioteconomia i Documentació a Espanya, es donen els trets generals de l'organització d'aquests ensenyaments de primer i segon cicle a la Universitat de Barcelona, i es detallen les actuacions d'aquesta Universitat relatives al procés de Convergència europea. A continuació, s'enumeren els objectius generals del pla pilot de Documentació i es desglossen en objectius específics vinculats a la formació en competències, a l'aprenentatge centrat en l'alumnat, i als aspectes d'organització i materials docents. En el darrer punt es descriuen les actuacions realitzades per tal de proporcionar pautes de treball als professors i recollir dades per a l'estimació de les hores d'estudi i de treball que comporten les diferents assignatures

Topics: Biblioteconomia, Documentació, Educació superior, Currículums (Ensenyament), Espai Europeu d'Educació Superior, Library science, Documentation, Higher education, European Space for Higher Education, Curricula (Courses of study)
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
OAI identifier: oai:recercat.cat:2072/115631
Provided by: RECERCAT
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2445/168... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.