Article thumbnail

Família i Poder a Catalunya, 1516-1626. Els estratégies de consolidació de la classe dirigent

By María Adela Fargas Peñarrocha

Abstract

l'estudi sobre les imbricacions entre relacions familiars i poders públics, base temàtica de la tesi doctoral de la qual presentem un resum a continuació, ha merescut certa atenció en el decurs historiogràfic de les darreres dècades. De forma més o menys indirecta, la família i el parentiu, l'ocupació i el control dels càrrecs, la reproducció sobre el poder, tots aquests elements han anat apareixent en diversos treballs publicats d'ençà la dècada dels anys seixanta. Aleshores ja eren tractats com a factors capaços de definir la naturalesa de les institucions europees d'antic règim. Ara per ara no constitueix cap novetat, per tant, I'estudi d'aquests elements en el marc d'una història social del poder. Si que ho és, perbò la predilecció a col·locar en un primer plànol d'anàlisi les estructures familiars i les seves estratègies d'actuació, una forma d'individualitzar sobre les realitats més immediates I'abast social i de poder de cada grup. Considerem, tot seguit, quins han estat aquests precedents

Topics: Història moderna, Història social, Família, Catalunya, Modern history, Social history, Family, Catalonia
Publisher: Universitat de Barcelona
OAI identifier: oai:recercat.cat:2072/289831
Provided by: RECERCAT
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2445/112... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.