1199, maig 21. Donació. Vilabertran

Abstract

Pere [de Talamanca], abat de Santa Maria de Vilabertran, acorda amb Tiborg de Sant Pau instituir un clergue sacerdot mantingut pel dit monestir, que celebrarà oficis per les ànimes de Tiborg i del seu fill, Pere de Montagut, difunt, el qual havia llegat en el seu testament a Vilabertran tota la vila de Sant Pau [de la Calçada]. Tiborg, per la seva part, defineix els seus drets sobre la vila de Sant Pau reservant-se mentre visqui tres masos

Similar works

Full text

thumbnail-image

Memòria Digital de Catalunya

Full text is not available
oaioai:mdc.csuc.cat:perga...Last time updated on 4/5/2020

This paper was published in Memòria Digital de Catalunya.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.