[Biografia de Juli Garreta amb motiu del centenari del seu naixement]

Abstract

Conté un article biogràfic de Juli Garreta realitzat per l'Associació de pares d'Alumnes i Amics dels Col·legis Nacionals de Sant Feliu de Guíxols

Similar works

Full text

thumbnail-image

Memòria Digital de Catalunya

Full text is not available
oaioai:mdc.csuc.cat:DocOC...Last time updated on 4/5/2020

This paper was published in Memòria Digital de Catalunya.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.