Article thumbnail

Redovisningsval i bostadsrättsföreningar - Vad ligger till grund för förvaltarnas val?

By Caroline Krook, My Sjögren and Armend Xhemajli

Abstract

De viktigaste faktorerna som avgör redovisningsval är storleken på förvaltningsföretaget och åldern samt renoveringsbehovet på fastigheten. Den mest omfattande konsekvensen var att fokus flyttats från resultatet i BRF till kassaflödet, Slutligen finns tecken på en utveckling mot en branschstandard i fråga om redovisningsval, ledd av de stora förvaltningsföretagen.The most important factors determining the accounting choice are the size of the contracted manager firm and age plus the need for renovation on the property. The most comprehensive consequence was that the focus switched from the result in a housing cooperative to the cash flow. In conclusion a sign of a development towards an industry standard regarding accounting choice, led by the large firms is showing

Topics: Redovisningsval, BRF, förvaltningsföretag, avskrivning, Business and Economics
Publisher: Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Year: 2015
OAI identifier: oai:lup-student-papers.lub.lu.se:7451613

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles