UPBRINGING AND EDUCATIONAL ROLE OF TURIST ANIMATOR

Abstract

Turistička animacija, u okviru turističke ponude, važna je za zadovoljavanje unutarnjeg turističkog doživljaja turista koji u određenome trenutku boravi na turističkome odredištu ili putovanju jer može rezultirati umanjenom ili uvećanom posjećenosti i prepoznatljivosti turističkoga odredišta. Prilikom kreiranja animacijskoga programa, organizator ili pokretač turističkoga poslovanja u obzir uzima sve čimbenike koji mogu utjecati na konačni gospodarski rezultat, ali i na razinu zadovoljstva posjetitelja u turističkome odredištu. Važnu ulogu u tom procesu ima onaj koji obavlja animacijsku aktivnost, odnosno, turistički animator. Korištenjem komunikacijskih mreža kojima se služi, sposobnostima i vještinama koje posjeduje te razinom znanja koje je potrebno da se nosi sa različitim izazovima i situacijama u kojima se tijekom obavljanja animacijske aktivnosti zatekne, turistički animator uvelike utječe na iskustvo i doživljaj posjetitelja u turističkome odredištu, a tako i na konačnu gospodarsku sliku turističkoga poduzeća. Sa svojom dualnom ulogom odgajatelja i edukatora, turistički animator jest sponom između turističkog poduzeća i posjetitelja i kao takav postaje najvažnijim suvremenim turističkim resursom. Provedeno je istraživanje o važnosti uloge turističkoga animatora u poslovanju turističkih poduzeća na području Republike Hrvatske kao najvažnijeg suvremenog turističkog resursa, te istraživanje stavova, mišljenja i očekivanja posjetitelja turističkih odredišta koji su tijekom boravka u nekom turističkom odredištu bili upoznati s animacijskim programom. Rezultatima istraživanja može se argumentirati potreba posjetitelja da svoje slobodno vrijeme iskoriste tako da ga provedu u obliku aktivnog odmora. Obradom i analizom prikupljenih podataka potvrđuje se da animacijski program pozitivno utječe na cjelokupnu gospodarsku sliku turističkoga odredišta

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.