Substantiation of flowsheet of coal preparation for its further enrichment at Pavlograd Central Concentrating Factory

Abstract

Вугільна промисловість є однією з базових для економіки України. Від стану справ у ній залежить робота електроенергетики та металургії, комунально-побутового сектора країни. Згідно даних Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна в січні - лютому 2019 скоротила видобуток енергетичного вугілля на 7.6% (на 346.8 тис. тон). Областями-лідерами у вуглевидобувній галузі як і раніше залишається Дніпропетровська область, котра забезпечує видобуток 3.2 млн тон вугілля, а також Донецька - 898 тис. тон. В останні роки кількість шламу в рядовому вугіллі постійно збільшується. В той же час шлам – це дрібно- та тонкозернистий матеріал, в крупності менше 0,5 мм, що представлений в основному глинистими фракціями. При використанні гравітаційних процесів збагачення глинисті фракції підвищують в’язкість суспензії, її структурованість, що негативно позначається на ефективності збагачення. Мета даної роботи – Зменшення кількості шламу, що утворюється в процесі збагачення вугілля в умовах ЦЗФ «Павлоградська». Об’єкт розробки: технологія виділення сухого відсіву. Предмет дослідження: зменшення шламоутворення. Ідея роботи: зменшити кількість шламу за рахунок процесу сухої підготовчої класифікації, а саме виділення сухого відсіву на барабанних грохотах. Практичне значення полягає: – запропонована схема з використанням грохоту ГБО збільшує вихід концентрату на 0,42% і знижує кількість шламу на 1,58%, що дозволить вийти фабриці на проектне навантаження – 540 т/год. ПАВЛОГРАДСЬКА ЦЗФ, БАРАБАННИЙ ГРОХОТ, СУХА КЛАСИФІКАЦІЯ, СУХЕ ПІДГОТОВЧЕ ГРОХОЧЕННЯ, ЗІРЧАСТИЙ ГРОХОТ, ЗМЕНШЕННЯ ШЛАМУ, ШЛАМОУТВОРЕННЯ, ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВУГІЛЛЯ, СУХИЙ ВІДСІ

Similar works

Full text

thumbnail-image

eLibrary National Mining University

Full text is not available
oai:ir.nmu.org.ua:123456789/154712Last time updated on 3/31/2020

This paper was published in eLibrary National Mining University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more