Article thumbnail

Comparison of Chemical Composition and Biological Properties of Essential Oils Obtained by Hydrodistillation and Steam Distillation of Laurel (Laurus nobilis L.)

By Kristýna Řebíčková, Tomáš Bajer, David Šilha, Karel Ventura and Petra Bajerová

Abstract

Cílem této práce bylo porovnat výtěžnost, chemické složení a antimikrobiální a antioxidační vlastnosti esenciálních olejů získaných z vavřínu ušlechtilého dvěma různými destilačními metodami. Esenciální oleje získané hydrodestilací (HD) a parní destilací (SD) byly analyzovány plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s plamenovým ionizačním detektorem (GC-FID). Hydrodestilací vavřínu bylo dosaženo vyšší výtěžnosti 0.95 ± 0.06 %, než parní destilací 0.79 ± 0.07 %. Sedmdesát tři sloučenin bylo identifikováno ve vavřínovém esenciálním oleji získaném parní destilací, zatímco v esenciálním oleji získaném hydrodestilací bylo identifikováno pouze padesát čtyři sloučenin. Antioxidační účinky esenciálních olejů byly hodnoceny metodou s difenylpikrylhydrazylovým radikálem (DPPH). Antimikrobiální účinky esenciálních olejů byly hodnoceny metodou diskového difúzního testu (DDT) ve srovnání s několika vybranými antibiotiky. V případě kvalitativní metody DDT se citlivost mikroorganismu projeví inhibiční zónou růstu. Testy byly prováděny na pěti vybraných druzích mikroorganismů, a sice Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa a Candida albicans. Obecně, esenciální oleje získané parní destilací měly větší antimikrobiální účinnost než esenciální oleje získané hydrodestilací. Z výsledků vyplývá, že se hydrodestilace zdá jako lepší metoda pro dosažení vyšších výtěžků esenciální oleje, zatímco parní destilace je vhodnější pro zisk kvalitnějšího esenciálního oleje se silnějšími biologickými vlastnostmi.The purpose of this study was to compare the yield, chemical composition and antimicrobial and antioxidant properties of essential oils isolated from leaves of Laurus nobilis L. by two different distillation methods. The essential oils isolated by hydrodistillation (HD) and steam distillation (SD) were analyzed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID). Hydrodistillation produced a yield of 0.95 ± 0.06 % which is slightly higher than yield obtained by steam distillation 0.79 ± 0.07 %. Seventy three compounds in the bay leaves oil obtained by steam distillation were identified while in essential oil obtained by hydrodistillation were identified only fifty four compounds. The antioxidant activity was evaluated by the DPPH radical method. Antimicrobial activity of obtained essential oils was evaluated by disc diffusion method in comparison with several chosen antimicrobials. The antimicrobial activity was tested on five microorganisms, namely that were Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans. In general, oils produced by steam distillation had higher antimicrobial and antioxidant activities than hydrodistillation extracts. It seems that hydrodistillation is better for higher yield while steam distillation is better to use for more quality oils with stronger biological properties

Topics: Vavřín ušlechtilý, Hydrodestilace, Destilace s vodní parou, GC-MS, Laurus nobilis L., Hydrodistillation, Steam distillation, GC-MS
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/75070
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.