Article thumbnail

Návrh extrakčního procesu pro charakterizaci profilu těkavých látek dřeva s využitím mikroextrakce tuhou fází

By Tomáš Bajer, Jakub Šulc, Karel Ventura and Petra Bajerová

Abstract

A method for isolation of volatile compounds from samples of stem wood by solid-phase microextraction was developed. The extraction method was optimized using a central composite design approach. Extraction temperature and extraction time were optimized in the ranges of 40 degrees C to 120 degrees C and 10 to 90 minutes, respectively. Final extraction method was combined with GC-MS for separation and identification of volatile components of wood samples of seven tree species, commonly occurring in Central Europe. All of them were deciduous (acacia, alder, beech, elm, larch, maple, and oak). In total 185 organic compounds were identified in volatile profiles of all the samples by the developed method. To facilitate the evaluation of the suitability of the proposed method for extraction of different compound types, all identified compounds were categorized into 16 groups. Percentage of compound groups in volatile profiles of individual wood samples shows that the developed method is suitable for evaluation of a wide range of volatile components from stem wood.Byl vyvinut způsob izolace těkavých sloučenin ze vzorků dřeva mikroextrakcí tuhou fází. Extrakce byla optimalizována pomocí metody centrálního kompozitního designu. Extrakční teplota a doba extrakce byly optimalizovány v rozmezí 40 °C až 120 °C a 10 až 90 minut. Optimalizovaná metoda extrakce byla spojena s GC-MS pro separaci a identifikaci těkavých složek vzorků dřeva sedmi druhů dřevin, které se běžně vyskytují ve střední Evropě (akácie, olše, buk, jilm, modřín, javor a dub). V profilech těkavých látek všech testovaných vzorků bylo identifikováno celkem 185 organických sloučenin. Pro usnadnění vyhodnocení vhodnosti navrhovaného způsobu extrakce různých typů sloučenin byly všechny identifikované sloučeniny roztříděny do 16 skupin. Procentuální podíl skupin sloučenin v těkavých profilech jednotlivých vzorků dřeva ukazuje, že vyvinutá metoda je vhodná pro hodnocení širokého spektra těkavých složek uvolňovaných z různých druhů dřeva

Topics: broadleaf, conifer, SPME, volatile organic compounds, wood, listnaté stromy, SPME, těkavé organické sloučeniny, dřevo
Publisher: 'SAGE Publications'
Year: 2019
DOI identifier: 10.1177/1934578X19842721
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/74917
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.