Article thumbnail

Pondělní efekt: testování statistických hypotéz

By Alena Pozdílková

Abstract

The aim of this article will be to analyse one of calendar effects - Monday effect. In testing, we will not just go through analysing price returns, but we will study the values of the measurement of investment success. Therefore, we will determine the Win Ratio, Profit Factor, and Profit Loss Ratio. For hypothesis testing, we suggest appropriate statistical tests. We will work with the prices of the period from January 2005 to October 2018 for 29 stock companies that are part of the DJA index.Cílem tohoto článku bude analyzovat jeden z kalendářních - pondělní efekt. Při testování nebudeme procházet pouze analýzou návratnosti cen, ale budeme studovat hodnoty měření investičního úspěchu. Proto určíme poměr výhry, faktor zisku a poměr ztráty zisku. Pro testování hypotéz doporučíme vhodné statistické testy. S cenami za období od ledna 2005 do října 2018 budeme pracovat pro 29 akciových společností, které jsou součástí indexu DJA

Topics: Calendar anomalies, Monday effect, behavior of stock prices, testing of statistical hypothesis, Win Ratio, Profit Loss Ratio, Profit Factor, Profitability, Kalendářní anomálie, pondělní efekt, chování cen akcií, testování statistické hypotézy, výherní poměr, poměr ztráty zisku, ziskový faktor, ziskovost
Publisher: Slovenská technická univezita v Bratislave
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/75138
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.