Old inventory of Jews from Novi Sad

Abstract

Istraživači istorije novosadskih Jevreja sačinili su registar jevrejskog stanovništva ovog grada iz spiskova tadašnjih kućevlasnika. Ovi podaci sačuvani su u arhivu Magistrata još od 1748. godine. U Zemaljskom arhivu Budimpešte, gde se priprema za štampu popis mađarskih Jevreja iz prve polovine XVIII veka, pronađen je popis Jevreja Županije Bačke iz 1727-1744. godine koji se nalazi u prilogu. U toku velikog oslobodilačkog rata (1683-1699), carske sile oslobodile su najveći deo Mađarske od turske vladavine. Jevreji, vojni nabavljači, igrali su vidnu ulogu u snabdevanju carskih trupa, a mnogobrojni Jevreji držali su kantine ili prodavali sitnu robu vojnicima.Researchers of the history of Novi Sad Jews compiled a register of the Jewish population of this city from the lists of then homeowners. This information has been preserved in the archives of the Magistrate since 1748. A list of Hungarian Jews from the first half of the eighteenth century is being prepared in the Budapest Archives. A list of Jews from the region of Bačka from 1727-1744 was also found there. The list is attached. During the great liberation war (1683-1699), imperial forces liberated most of Hungary from Turkish rule. Jews, military procurers, played a prominent role in the supply of imperial troops, and many Jews held canteens or sold small goods to soldiers

Similar works

This paper was published in Jewish Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.