Article thumbnail

Redko upodobljeni mitološki prizor v Gornjem Gradu: zgodba o Skili in Minosu?

By Katarina Šmid

Abstract

Prispevek obravnava osrednji motiv na spodnjem delu grobne  edikule  v  Gornjem  Gradu,  ki  je  bil  od  temeljne  študije Erne Diez dalje skupaj z reliefoma iz Oswaldgrabna (zahodna Štajerska, Norik) in Akvinka razložen kot snidenje Menelaja  in  Helene  po  koncu  trojanske  vojne.  Pomisleke  o  pravilnosti  te  interpretacije  vzbudijo  primerjave  tega  motiva  s  slabo  poznanim  ogledalom  z  nekropole  Bulla Regia  (provinca  Africa  proconsularis),  z  domala  enako  kompozicijo.  Na  sredini  reliefa  je  upodobljena  starejša  ženska,  ki  pa  se  v  omenjeni  zgodbi  ne  pojavi.  Osnovne  karakteristike  motiva,  roka  na  ročaju  meča  in  ženska,  ki  moškemu  nekaj  ponuja,  nastopijo  pri  še  enem  prizoru,  namreč pri redko upodobljenem srečanju med Minosom in  hčerko  kralja  Nizusa,  Skilo,  najnatančneje  opisanem  v  krajši  pesnitvi,  epiliju  Ciris.  Skila  se  po  posredovanju  Erosa  zaljubi  v  sovražnega  kralja  Minosa,  v  zaroti  proti  domovini ter lastnemu očetu ji pomaga tudi starejša žen-ska, njena dojilja.Na podlagi ikonografske analize in literarnega izročila avtorica doslej znanim upodobitvam Minosa in Skile dodaja štiri druge: tri na kamnitih reliefih iz Norika (Gornji Grad, Oswaldgraben) in Panonije (Akvink) ter eno na bronastem ogledalu  iz  Bulla  Regia  v  Tuniziji.  Vse  te  upodobitve  so  bile  prej  razložene  kot  snidenje  Menelaja  in  Helene  po  koncu trojanske vojne./The  article  discusses  a  central  motif  on  the  socle  of  a  funerary  monument  at  Gornji  Grad,  Slovenia.  Together  with those from Oswaldgraben (western Styria, province of Noricum) and Aquincum, it has been interpreted ever since  the  fundamental  study  written  on  the  subject  by  Erna Diez as showing the reunion of Menelaus and Helen after the end of the Trojan War. This interpretation, how-ever,  becomes  less  certain  upon  comparing  the  relief  to  a  less  well-known  mirror  from  the  Bulla  Regia  cemetery  (province  of  Africa  proconsularis).  The  latter  shows  an  almost  identical  composition,  but  includes  the  figure  of  an  elderly  woman  who  does  not  appear  in  the  reunion  story. The main features of the scene, the hand on the hilt of  the  sword,  the  woman  offering  an  object  to  the  man,  and the active role of Eros, can be found in another, rarely depicted myth, namely the meeting of Minos and Scylla, described in most detail in the Ciris epyllion. According to  the  latter,  Scylla,  the  daughter  of  King  Nisus,  falls  in  love with the enemy King Minos after an intervention by Eros,  and  is  aided,  in  conspiracy  against  her  father  and  homeland, by her nurse.Iconographical analysis and literary sources have enabled the author to add four new depictions of Minos and Scylla to those already known. Three of those newly-added are depictions on stone reliefs, from Noricum (Gornji Grad, Oswaldgraben) and Pannonia (Aquincum), with the fourth one  on  the  above-mentioned  bronze  mirror.  All  of  them  had previously been interpreted as the reunion of Menelaus and Helen after the end of the Trojan War

Topics: /, Roman period; aedicula tomb; Minos; Scylla; Menelaus; Helen; the Judgment of Paris; iconographic theme; Ciris epyllion; Noricum; Gornji Grad; Slovenia, rimska doba; grobna edikula; Minos; Skila; Menelaj; Helena; Parisova sodba; ikonografski motiv; epilij Ciris; Norik; Gornji Grad; Slovenija
Publisher: ZRC SAZU, Založba ZRC
Year: 2012
OAI identifier: oai:ojs.zrc-sazu.si:article/8000
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://ojs.zrc-sazu.si/av/art... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.