Article thumbnail

Türkiye’de Sağlık Turizmi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma

By Asiye Gölpek Karababa

Abstract

Sağlık turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olan hastalarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan bir turizm türüdür. Sağlık turizmi hastaların rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekleri sunmayı hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin yüksek olmasına paralel olarak sağlık hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli olmaktadır. Bu ülkelerde yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payı sürekli artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin sürekli artması, sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır. Bu zorlukları aşmak için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbi hizmet sunan ve coğrafik bakımından yakın olan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük maliyetli alma çabaları görülmektedir. Bu çerçevede araştırmanın temel amacı; sağlık turizmin alanında Türkiye’nin hem coğrafi konumu hem de önemli maliyet avantajına sahip olduğu bazı gelişmiş ülkelerle SWOT analizi ile karşılaştırılması, bunun sonucunda da sağlık turizmi ve unsurlarının gelişme olanaklarını ortaya koymaktır

Topics: Turizm, sağlık turizmi, sağlık harcamaları, sağlık hizmetleri ücretleri, SWOT analizi
Publisher: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Year: 2017
OAI identifier: oai:openaccess.hku.edu.tr:20.500.11782/1643
Provided by: DSpace@HKU

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.