oaioai:DiVA.org:mau-12821

Smittrisker och hygien i tandvården

Abstract

Rapporten redogör för det aktuella kunskapsläget om risker och infektioner som kan drabba patienter och personal i samband med tandbehandling. Rapporten inleds med minneslista för god klinikhygien och fortsätter med en genomgång av mikroorganismer och infektioner, som har orsakat tandvårdrelaterade infektioner. Även mikroorganismer som anse utgöra potentiella smittrisker, diskuteras. Vikten av rengöring och smittrening gås igenom. I en bilaga presenteras aktuella lagar och föreskrifter

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:mau-12821Last time updated on 3/16/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.