Article thumbnail
Location of Repository

#Influencer. En kvalitativ studie av influenceres rolle i unge kvinners liv

By Kathrine Klepsvik Lønøy

Abstract

På kort tid har bloggere gått fra å være unge jenter som skriver dagbok på jenterommet, til influencere og medieaktører med millioninntekt. Det er blitt svært populært å følge med på såkalte influencere, kanskje spesielt blant unge kvinner. Mange uttrykker bekymring for influencernes potensielle påvirkningskraft på unge mediebrukere. Mens influencere kritiseres for å påvirke følgerne negativt, beskrives følgerne på sin side som lettpåvirkelige. Er egentlig influencerne så farlig som det virker som at mange tror? Masteroppgavens problemstilling er «Hvilken rolle har influencere i unge kvinners liv?». Denne oppgaven undersøker unge kvinners erfaringer med influencer-fenomenet. Målet med studien er å få et innblikk i hvordan unge kvinner i alderen 20-25 år oppfatter og forholder seg til influencere. Oppgaven vil forsøke å gi en bedre forståelse av både influencer-fenomenet i seg selv og hvordan mediebrukerne interagerer med det. Studien bygger på kvalitative dybdeintervju med unge kvinnelige følgere, supplert med skjermbilder av influencere, tatt av informantene selv. For å forstå hvilken rolle influencere egentlig har i unge kvinners liv, har jeg undersøkt fem sentrale aspekter ved det å følge influencere: Hvordan informantene følger influencerne, hvorfor informantene følger influencere, hvordan influencere fremstår som troverdige og autentiske, informantens holdninger til influencermarkedsføring, og tilslutt hvilke erfaringer informantene har med påvirkning fra influencerne og i hvilken grad de selv opplever at influencere har en stor påvirkningskraft. Analysen viser at det å følge en influencer er en kompleks medieerfaring, hvor alle aspekter må forstås i sammenheng med hverandre

Topics: Influencer, blogg, sosiale medier
Publisher: The University of Bergen
Year: 2020
OAI identifier: oai:bora.uib.no:1956/21359
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/1956/213... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.