Article thumbnail

The Changing Face of the Art Market: A Khalduni Approach

By Yosra Jarrar

Abstract

Gerçekliğin boyutunun artarak simüle edilmesi sanat pazarına hizmet sağlama yöntemlerinde büyük bir değişime neden olmaktadır. Pazarın teknolojiye bağımlılığı, sanat eserlerinin üretilmesi, erişilmesi ve “tüketilmesi” yollarını değiştirmektedir. Bu durum hem araştırmacılar hem de bunu icra edenler piyasanın yeni bölgelere genişlemesine yardımcı olmak için sanal gerçekliği kullanmanın doğasını, kapsamını ve potansiyellerini araştırıyorlar. Mevcut literatüre dayanarak ve metinsel tanımlayıcı analiz yöntemini kullanan bu makale sanat pazarının çağdaş pazarlama modellerini, bugün farklı pazarlama sonuçlarını anlamada hâlâ geçerli olan kavramlarda ve temel iktisadın tarihsel gelişiminde oynadığı önemli kavramsal ve öncü rol nedeniyle, İbn Haldun'un ekonomi düşüncesi ile ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca VR pazarının, siber suçlar ve dijital korsanlık tehditlerini göz önünde bulundurarak, sanatın sunulma ve korunma biçiminde daha yüksek bir ahlak düzeyini garanti edip etmeyeceğini inceler.The increasingly simulated dimension of reality has resulted in a major shift in the methods of providing services in the art market. As the market’s reliance on technology is transforming the ways through which artworks can be produced, accessed and “consumed”, both researchers and practitioners have been exploring the nature, scope and potentialities of utilizing virtual reality to help the market expand into new territories. Based on the existing literature, and using the method of textual descriptive analysis, this paper aims to relate the contemporary marketing models of the art market to Ibn Khaldun’s economic thought due to the important conceptual and pioneering role he played in the historic development of fundamental economic concepts that are still relevant in understanding different marketing implications today. It also examines whether the VR market would guarantee a higher level of morality in the way art is presented and protected keeping in mind the threats of cyber-crimes and digital piracy

Topics: , Sanal Gerçeklik, VR Sanat, Dijital Korsanlık, , Virtual Reality, VR Art, Digital Piracy
Publisher: 'Journal of Ibn Haldun Studies, Ibn Haldun University'
Year: 2020
DOI identifier: 10.36657/ihcd.2020.66
OAI identifier: oai:ojs.journal.ihu.edu.tr:article/89

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.