Article thumbnail

Analysis and implementation of GDPR in selected company

By Markéta Vaňásková

Abstract

Cílem bakalářské práce je přiblížit analýzu a identifikaci procesů zpracování osobních údajů. Práce dále popisuje následnou implementaci opatření a vnitřních úprav k zabezpečení souladu s nařízením GDPR ve vybrané firmě. Důležitou částí předkládané práce je osvětlení obecných pojmů a vysvětlení nařízení GDPR.The aim of this thesis is to analyze and identify the processes of personal data processing. The thesis also describes the subsequent implementation of measures and internal adjustments to ensure compliance with the GDPR regulation in the selected company. An important part of this work is to explain general terms and explain the GDPR.Fakulta ekonomicko-správníStudentka přednesla téma své BP ''Analýza a implementace GDPR ve vybrané firmě'', otázky dle posudku: 1.Zhodnoťte časovou a finanční náročnost implementace GDPR v dané firmě. Studentka na otázku reagovala. 2.Popište výhody a nevýhody outsourcingu (provedení auditu a zavedení GDPR specializovanou firmou). Studentka na otázku reagovala. Komise měla připomínky k nedostatečnému počtu zdrojů a určitým formálním nedostatkům BP.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: osobní údaje, citlivé údaje, správce, zpracovatel, subjekt údajů, způsoby zpracování, bezpečnost osobních údajů, nařízení GDPR, personal data, sensitive data, controller, processor, data subject, processing methods, personal data security, GDPR
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2020
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/74543
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.