Article thumbnail
Location of Repository

The mineralogy and geochemical features of Ortakonuş (Anamur-Mersin) lead-zinc deposits

By Nil Yapıcı and Mesut Anıl

Abstract

Ortakonuş Pb-Zn cevherleşmeleri Anamur(Mersin')in kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yörede temeli Permiyen öncesi yaşlı metamorfik serilerden meydana gelen ve Alanya Birliği'ne ait düşük dereceli metamorfizma izleri taşıyan Mahmutlar formasyonu, üstte Çekiçdağı formasyonu ve en üst birimi ise Paleosen-Eosen yaşlı Kışla ve Pınarlar formasyonları oluşturmaktadır. Bunların üzerine KB yönlü ve tektonik olarak üzerleyen Aladağ Birliği bünyesinde Demirkazık formasyonu gelmektedir. Cevherleşmeler, Aladağ Birliğine ait Örendüzü üyesine bağlı dolomitik kireçtaşlan bünyesinde damar ve mercekler şeklinde yerleşmiştir.Cevherleşmenin ana minerali ' galenit, sfalerit, daha az miktarda pirittir. Dönüşüm ürünü olarak markazit, smitsonit, serüzit, anglezit, hidrozinkit, götit, limonit, flumbo jarosit, lepidokrozit bunlara eşlik etmektedir. En yaygın gang minerali kalsit ve ankerittir. Ana sülfitler çokluk sırasına göre PbS, ZnS ve FeS2 'dir. Cevher parajenezlerine ait oluşan bu mineraller ve bunların optik özellikleri ile sfalerit bünyesinde, % 0.03-1.45. aralığında değişen Fe, 2-32 ppm aralığında bulunan Ni, 11-165 ppm'lik Ag, ortalama 700 ppm'lik Cd, 200 ppm'lik Mn, galenitte 38-55 ppm Ag ve 0.7 ppm Ni ve 213 ppm'lik Sb element oranlarının varlığı ve ayrıca Ba, Sr zenginleşmesi görülmektedir. Bölgede kaynak teşkil edebilecek herhangi bir magmatik gelirim veya volkanik bir harekete rastlanılmamıştır. Yankayaçlar içerisinde bulunan metal iyonlarının remobilize olarak çeşitli süreksizlik zonlarına yerleştiği söylenebilinir.The Ortakonus lead-zinc deposit is located in the N and NE of the Anamur/Mersin. The basement in the region is represented, by the low-grade metamorphics of the Mahmutlar formation consisting of Pre-Permian metamorphic rocks forms the oldest unit and ÇekiÇdağı formation and the youngest unit is Kışla and Pınarlar formation of Alanya tectonic unit. The Aladağ unit technically overlying with the Alanya tectonic unit begins with Demirkazık Formation. The lead-zinc deposits occur in Jurasic aged örendüzü members which are limestone and dolomite. The ores are generally vein and in lenticelform. The main minerals of theores are galena and sphalerite. This mineral accompaniet in lesser amount by pjrite. Sphalerite is converted to smithsonite and galenite is converted to anglesite and serüsite, pyrite is converted to marchasite and goethite, hydrozinkite, lepidocrochlte, limonite and flumbo jarosite. The gangue minerals are calcite and ancherite. The abundance order of the components are as PbS, ZnS and FeS2. Analytical data indicated that sphalerite contained 0.74 %Fe, 13.3 ppm of Ni, 86 ppm of Ag, 700 pmm of Cd, 200 ppm of Mn and galena contained 38-55 ppm of Ag, 0.7 ppm of Ni, 213 ppm of Sb, and Ba and Sr are also detected. All the evidences indicate that the main mineralization source has no relation with magmatism and volcanic proceses.The ions set up could result in such mineralization along with the previously formed fractures and the faults during and shortly after the emplacent of the carbonates. Later events, such as, atmospheric and hydrothermal interactions, should shaped the mineralization resulting in the formation of the carstic structures and remobilizations

Topics: Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Year: 2003
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/5649
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.