Article thumbnail
Location of Repository

Determınation of the effects of mycorrhizal fungi and abıotic inducers against eggplant wilt diseases (verticillium dahlia and fusarium oxysporum f.sp. melongenae).

By Fadime Kara Tutar

Abstract

TEZ9485Tez (Doktora) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2014.Kaynakça (s. 65-75) var.xi, 77 s. : res. (bzs. rnk.), tablo ; 29 cm.Bu çalışmada, mikorizal funguslar Gigaspora margarita (GİM), Glomus etunicatum (GE), Glomus fasciculatus (GF), Glomus intradices (GI) ve Glomus mosseae (GM) ve dayanıklılık uyarıcı kimyasalların (Salisilik Asit-SA, DL-?-aminon- butirik asit-BABA ve Asibenzolar-s-methyl-ASM) patlıcanda solgunluk etmeni Verticillium dahliae ve Fusarium oxysporum f.sp. melongenae’ya (FOM) etkileri araştırılmıştır. FOM’un patlıcan bitkilerinde oluşturduğu solgunluğu GE %79 oranında engellemiştir. Patojenin iletim demetlerinde ilerlemesini en fazla engelleyen funguslar ise GM, GE ve GF (%32-39) olmuştur. V. dahliae’nın patlıcan bitkilerinde oluşturduğu solgunluğu (%32-53) ve patojenin iletim demetlerinde ilerlemesini (%22-37) engellemişlerdir.Bitkilerde dayanıklılık uyarıcı kimyasallar olan SA, BABA ve ASM’in in vitro’da FOM ve V. dahliae’nın miseliyal gelişmesi üzerine önemli hiçbir etkisi olmamıştır. Ancak FOM’un bitkideki hastalık şiddetini ASM 500 ppm, BABA ise 1000 ppm konsantrasyonlarda %41 ila 48 arasında azaltmışlardır. FOM’un iletim demetlerinde ilerlemesini ise yine ASM ve BABA 1000 ppm konsantrasyonda %40-43 oranında azaltmıştır. V. dahliae’nin patlıcan bitkilerindeki hastalık şiddetine tüm kimyasallar benzer etki yapmış ve hastalık şiddetini %22-33 arasında azaltmışlardır. Ancak V. dahliae’nin iletim demetlerinde ilerlemesini ASM ve BABA yaklaşık %32 oranında engellemişlerdir.The efficacy of both mycorrhizal fungi (Gigaspora margarita -GİM, Glomus etunicatum-GE, Glomus fasciculatus-GF, Glomus intradices-GI and Glomus mosseae-GM) and resistance inducing chemicals (Salicylic acid-SA, DL-?-amino-nbutyric acid-BABA and acibenzolar-s-methyl-ASM) against Verticillium dahliae and Fusarium oxysporum f.sp. melongenae, the causal agents of wilt disease on eggplant were studied. All mycorrhizal fungi had the statistically similar reducing effects on eggplant wilt caused by V. dahliae (32-53%) and the progress of pathogen in vascular system (22-37%). GE reduced the wilting in eggplant caused by FOM by 79%. Pathogen progress in vascular system was reduced by GM, GE and GF (32- 39%). Mycorrhizal fungi provided increase uptake of P about 9-24% , GI ve GF increased Zn uptake by approximately 130%. SA, BABA and ASM, the inducing resistance chemicals in plants, had no significant effects on mycelia development of FOM and V. dahlia in vitro. However, the disease severity of FOM in plant was reduced by ASM at 500 ppm and BABA at 1000 ppm concentratıon by 41% and 48%, respectively. Progress of vascular system by FOM was reduced by ASM and BABA at 1000 ppm by 40-43%. The all induce resistance chemicals had similar effects on disease severity of V.dahliae and were reduced by 22-33%. However, ASM and BABA reduced the disease progress in vascular system by %32

Topics: Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f.sp. melongenae, Mikoriza, Dayanıklılık Uyarıcı, Patlıcan, Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f.sp. melongenae, Mycorrhiza, Induced resistance, Eggplant
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Year: 2014
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/30898
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.