Article thumbnail
Location of Repository

Eğik durumdaki arka arkaya iki silindir ardındaki akış yapısının eğim açısıyla değişiminin sayısal.

By Leila Najafi

Abstract

TEZ9942Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2014.Kaynakça (s. 117-121) var.xvii, 123 s. : res. (bzs. rnk.), tablo ; 29 cm.Bu çalışmanın amacı, eğik durumdaki tek silindir ve iki silindir arasındaki mesafenin ve eğim açısının akış yapısının nümerik ve deneysel olarak araştırılmasıdır. Bu maksatla, çapı 50 mm olan ve 60 cm uzunluğunda dairesel silindir kullanılmıştır ve silindir çapına bağlı Reynolds sayısı ReD=5000 olarak belirlenmiştir. Art izibölgesindeki akış yapısını incelemek için yapılan deneylerde Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm Tekniği (PIV) sistemi kullanılmıştır. Tek silindir, farklı eğim açıları konfigürasyonunda (? =0o’den 60o’ye kadar 5o’lik artımla) derin su kanalı içerisinde incelenmiştir. İki silindir durumu için ise, art arda yerleşmiş eğik iki silindir arasındaki mesafenin etkisini anlamak için, dokuz farklı boşluk oranı (L/D=1’den 5’e kadar, 0.5 artımla) ve beş farklı eğim açısı (a=0 ,15 ,20 ,25 ve 30) göz önüne alınmıştır. Nümerik simülasyon için ANSYS CFX programı kullanılmıştır. Nümerik simülasyonda elde edilen sonuçlar, PIV sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada, k – ? yöntemine dayalı SST türbülans modeli kullanılmıştır.The aim of present research is to investigate the flow structure around a single yawed cylinder and two yawed cylinders both numerically and experimentally. In this purpose, the main circular was 50 mm in diameter and 60 cm in length is set against the fluid flow for the single cylinder case at a Reynolds number = 5000.The paricle imaging velocimetry (PIV) technique is used to investigate the wake structure experimentally. Single yawed cylinder was investigated in the water tunnel under steady upstream cross-flow conditions with angle configurations from ? = 0o to 60o with 5o increments. For the case of two yawed cylinders, in order to understand the effects of gap ratio and yaw angle on the flow structure around two yawed cylinders in tandem, nine different gap ratios from L/D = 1 to 5 with 0.5 increments and five different yaw angles of ? = 0, 15, 20, 25 and 30 were considered. ANSYS CFX software was used for numerical studies. The results obtained from CFX were compared with PIV results. SST turbulence model that was based on k – ? was used for the turbulence modeling

Topics: Dairesel silindir, eğim açısı, PIV, Ansys CFX, Girdap kopması, Circular cylinder, Yaw angle, PIV, Ansys CFX, Vortex shedding
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Year: 2014
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/31138
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.