Article thumbnail
Location of Repository

Investigation of Pyhsico-Mechanical Properties of Çamlıbel (Tokat) Diabases

By Esma Kahraman and Ahmet Mahmut Kılıç

Abstract

Diyabaz, yüksek dayanım özelliğinden dolayı inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada; Çamlıbel (Tokat) diyabazlarının bazı fiziko-mekanik özellikleri belirlenmiştir. Deneyler TS 699'a göre yapılmıştır. Deneysel çalışmalarda; Birim hacim ağırlık, su emme, porozite, eğilme dayanımı, don sonrası eğilme dayanımı, böhme aşınma dayanımı, tek eksenli basınç dayanımı ve sertlik değerleri bulunmuştur. Bütün bunların yanı sıra; kimyasal, petrografik ve mineralojik özellikleri de belirlenmiştir. Deneyler sonucunda diyabazın sınıflandırılması yapılmış ve ülkemizdeki standartlara uygun olup olmadıkları belirlenmiştir. Deney ve incelemeler sonucunda elde edilen veriler Çamlıbel (Tokat) diyabazlarının TSE Standartlarına göre yapılarda döşemede iç ve dış kaplamada kullanılabilir olduğunu göstermiştir.Diabase is widely used in construction industry because of highly strength properties. This study aims at determining the some physical and mechanical properties of Çamlıbel (Tokat) diabase. Experimental studies were determined according to TS 699. In this study, appearance, unit volume weight, water absorption ratio, hardness, porosity, flexural strength, böhme abrasion resistance, bending strength and bending strength value after frost were found. In addition to the chemical, petrographic and mineralogical characteristics were determined. According to the results of the experimental studies, the diabase samples have been classified and investigated if they are suitable to standards in country. In result of obtained data indicated the Çamlıbel of diabases usable in structure, floor, interior trim and shell by TSE standard

Topics: Mimarlık, Mühendislik, Ortak Disiplinler
Year: 2016
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/4343
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.