Article thumbnail
Location of Repository

Studies on the noise pollutant in the city of Adana

By Cengiz Uslu and Muzaffer Yücel

Abstract

Araştırma, Adana Kenti Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin yerleşim alanları içinde yürütülmüştür. Araştırmanın amacı, kentin gürültü kaynaklarının belirlenerek, yapılan ölçümlerle gürültü kirliliğinin saptanıp, gürültü kirlilği haritasının oluşturulması ve alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Bu araştırmada ulaşım, endüstri, inşaat, yerleşim ve ticaret gibi kentin önemli gürültü kaynakları saptanır, gürültü haritasına veri oluşturacak şekilde 240 noktada gürültü düzeyleri ölçülmüştür. Adana halkının gürültüye duyarlılığını saptamak amacıyla standart formlar aracılığı ile bir anket çalışması uygulanmıştır. Tüm ölçüm sonuçları, kentteki gürültü yoğunluğunun bölgesel dağılımı ve anketten elde edilen veriler dikkate alınarak gürültü önleyici ya da azaltıcı önlemler geliştirilmiştir.Determination of noise pollution at quarters of Seyhan and Yüreğir in Adana has been searched to determine the source of noise, and measuring merse amount in order to do noise pollution map and improving alternative sollutions have been aimed. Important source of noise such as conveyance, industry construction, settlement, and commerce centers have been determined. The noise amount has been measured at the 240 different points to do noise mapping. In order to determine the sensivity at inhabitants againts to noise, an inquire has been applied by using standart forms. All at the measurement results have been indicated the allocation of the noise density in the research area. However measures which are prevent or reduce noise have been improved by taking datas obtained from inquires into consideration

Topics: Konu Ataması Yapılmamış
Year: 1997
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/3040
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.