Article thumbnail
Location of Repository

A study on the structural analysis and development of plastic greenhouses in Mersin and its provinces.

By Burak Saltuk

Abstract

TEZ5534Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005.Kaynakça (s. 61-65) var.viii, 79 s. ; 29 cm.Bu çalısma, Mersin yöresindeki plastik örtülü seraların yapısal yönden mevcut durumunu, yapısal özelliklerini ve sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıstır. Arastırma yöresi olarak Tarsus, Erdemli, Silifke ve Merkez ilçeleri seçilmistir. Arastırma yöresinde seracılık yapan isletmelerdeki sera büyüklükleri, tipleri ve örtü malzemeleriyle ilgili bilgiler istatistiksel verilerden ve Tarım İl Müdürlügünde görevli teknik elemanların görüslerinden yararlanılarak; incelenecek isletmeler ise tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilmistir. Anket ve gözlem sırasında dogru bilgilere ulasabilmek için Tarım İl Müdürlügü'nün teknik elemanları ile yörede bulunan yetistiricilik alanları gezilmistir. Daha sonra yörenin, plastik örtülü sera potansiyelleri, sera yapım tipleri ve yapısal durumları ortaya konulmustur. Plastik örtülü seraların mevcut durumdaki yapım teknigi ile kurulusundaki konstrüksiyon sekli ve özellikleri seralarda yapılan anket, ölçme, kroki, gözlem ve fotograflarla belirlenmistir. İncelen plastik seraların %53.5'inde projesiz imalat görülmektedir. Yetistiricilerin % 55'i serasını çevrede imalat yapan ustalara kurdurmaktadır. Seracıların %88.7'sinin egilimi seralarını blok sera seklinde yapmaktır. Seraların ana tasıyıcı malzemesi genellikle çelik boru veya çelik profildir. İsletmelerin %71.8'inde ana tasıyıcı malzeme olarak çelik kullanılmıstır. Özellikle yöredeki seracılar havalandırmanın gerekliligini anlamamıslardır. Sonuçta, yörede yaygın olarak kullanılan çelik konstrüksiyonlu, yay çatılı, plastik örtülü seraların yapısal ihtiyaçları belirlenmis ve sera üreticilerine önerilerde bulunulmustur.The aim of this study is to determine the current structural situation, characteristics and problems of commercial plastic greenhouses found in Mersin region. For this purpose, Tarsus, Erdemli, Silifke provinces and downtown of Mersin were selected as the research area. In the research area, the size of the greenhouses were determined according to the statistical data concerning the size, type and covering materials of those greenhouses, and the suggestions provided by the experts of Ministry of Agriculture in Mersin, and selection of the greenhouse establishments was conducted according to stratified sampling technique. When working on the questionnaire and conducting the observations, the researcher collaborated and paid visits to the research area with the technical experts of Ministry of Agriculture in Mersin to get right information. After that, greenhouse potentials of the region, construction types and structural conditions of the plastic greenhouses in the provinces mentioned above were displayed. The current building technique and the former construction style of the greenhouses were displayed through the questionnaires given to the farmers, photographs and sketches. It is seen that 53.5% of plastic greenhouses studied on are made without project.The dealer's 55% of overall plastic greenhouses were constructed by native workers. The dealer's 88.7% tendency is to make a block plastic greenhouses. The main construction of plastic greenhouses 71.8% is made of steel bars or steel profiles. Especially, the dealers are not aware of the necessary of ventilation in that region. Finally, the structural needs of plastic covered greenhouses, and steel construction which are common to the region were also determined and suggestions were given to the greenhouse farmers.Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: ZF2003YL34

Topics: Sera, Plastik örtü malzemesi, Konstrüksiyon
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Year: 2005
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/30239
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.