Article thumbnail
Location of Repository

Degradation of some toxic compounds from olive mill waste water by lime pretreatment and catalytic ozonation.

By Orkide Eren

Abstract

TEZ8057Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2010.Kaynakça (s. 61-66) var.xiii, 67 s. : res., çizelge ; 29 cm.Olive Stone and olive mill wastewater generated by the olive oil extracting industry were major pollutants not only Turkey but also other Mediterranean countries for thousands of years. In the present study, it was aimed to investigate the potential uses of the whole olive stone as catalyst and reduce the pollution level of olive mill wastewater to discharge standards. Lime pretreatment was used to reduce of suspended solids of olive mill waste water. A novel activated carbon prepared from olive stone, an agricultural solid by-product was used as catalyst for degradation of some phenolic componds from olive mill waste water. In this study, comparing with initial values of COD, TOC and total phenol content of olive mill wastewater 10, 80 and 67 times improvement has been achieved, respectively.Çoğu Akdeniz ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de zeytinyağı üretimi sonrasında açığa çıkan katı atık ve atıksu yüzyıllardan beri önemli bir kirlilik kaynağı olmuştur. Bu çalışmada, zeytin karasuyunun askıda katı madde miktarını (AKM) ve kirletici etkisini azaltmak için ön kireç çöktürme işlemi uygulanmıştır. Zeytinyağı üretimi sırasında çevreye atık olarak verilen zeytin çekirdeği aktif kömür haline getirilerek özgün bir katalizör elde edilmiştir. Zeytin karasuyunda bulunan bazı fenolik bileşiklerin katalitik ozonlama ile parçalanmasında aktif karbon haline getirilen zeytin çekirdeğinin katalizör olarak kullanılması araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda KOİ değerinde yaklaşık 10 kez, TOK değerinde 80 kez ve toplam fenol içeriğinde 67 kez iyileştirme sağlanmıştır.Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: FEF2009YL31

Topics: Ozon, Zeytin Karasuyu, Katalitik Ozonlama, Aktif Karbon, Ozone, Olive Mill WasteWater, Catalytic ozonation, Activated carbon
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Year: 2010
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/33618
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.