Article thumbnail
Location of Repository

Lisans Düzeyindeki Hemşirelik Okullarında Etik Eğitiminin Durumu

By Meltem Akbaş, İlhan Tuncer and Selim Kadıoğlu

Abstract

Giriş: Hemşirelik uygulamalarında etik bilincin ve duyarlılığın gelişmesinde etik eğitimi son derece önemlidir. Amaç: Bu araştırma, hemşirelik eğitiminde verilen etik derslerinin özellikleri ve dersi veren öğretim elemanlarının derse ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu Türkiye'deki doktora düzeyinde hemşirelik eğitimi veren on fakülte ve yüksekokulda etik/deontoloji dersini yürüten ve daha önce yürütmüş olan, çalışmaya gönüllü 30 öğretim elemanı oluşturmuştur. Veriler ilgili literatür doğrultusunda hazırlanmış anket formu ile toplanmıştır. Anket formu, kişisel bilgilere ilişkin yedi ve etik eğitimine ilişkin on sorudan oluşmuş ve posta yoluyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Tümü kadın olan katılımcıların, yaş ortalamasının 42.73±9.35, eğitimcilik deneyimi ortalamasının ise 17.73±8.94 yıl olduğu, %96.70'inin hemşireliğin değişik alanlarında doktora eğitimi aldığı, %93.30'unun eğitimlerinde etik/deontoloji dersi aldığı, %66.70'inin etik/deontolojiye ilişkin bilimsel toplantılara katıldığı, %50.00'ının etik/deontoloji dersinin farklı sınıflarda parçalar halinde verildiğini, ideal olarak ise %43.30'unun ayrı bir ders olarak ve farklı sınıflarda parçalar halinde verilmesi gerektiğini ifade ettikleri görülmüştür. Sonuç: Araştırmanın yapıldığı okullarda etik eğitiminin bu alanda uzman olmayan öğretim elemanları tarafından verildiği, etik/deontoloji dersinin süresinin, içeriğinin ve adının okuldan okula değiştiği görülmüştür.Background: Ethical education is extremely important for the development of ethical awareness and sensitivity in nursing practices. Objectives: This study aims at evaluating the features of ethics courses in nursing education and indentifying the views of instructors in relation to these courses. Methods: The participants are 30 instructors who have taught ethics/deontology courses in ten nursing schools at doctorate level in Turkey. The data were collected through a questionnaire prepared in light of the related literature. The questionnaire included seven questions regarding personal identification and ten questions regarding ethics education. The data collected from the study were analyzed using numbers, percentages, and descriptive statistics in SPSS 11.5. Findings: Average age of the participants, all of whom were females, was found 42.73 ± 9.35 with the average 17.73 ± 8.94 years of experience; 96.70% had doctorate education in various areas of nursing, 93.30% received ethics/deontology courses in their education, 66.70% participated in meetings in relation to ethics/deontology, 50.00% taught ethics/deontology in parts in different classes, 43.30% believed ethics should be instructed as a separate course and in different classes. Conclusion: Ethics education is usually instructed as a part of the integrated system by those who are not expert in this field and the duration, content, and name of the course differ from school to school

Topics: Hemşirelik
Year: 2014
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/2028
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.