Article thumbnail
Location of Repository

The levels of serum interleukine in the children with trauma

By Hayri Levent Yılmaz, Mehmet Dokur, Salih Çetiner and Gülşah Şeydaoğlu

Abstract

Amaç: Travmalı çocuk hastalarda serumda IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 ve IL-12 düzeylerinde meydana gelen değişiklikleri ve bu değişikliklerin travmanın şiddeti ile ilişkisini incelemek. Gereç-Yöntem: Çalışmaya orta ve şiddetli multipl travmaya maruz kalmış 45 çocuk ve sağlıklı kontrol grubunu oluşturan 21 çocuk dahil edildi. Tüm serum örneklerinden IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 ve IL-12 mikroELISA yöntemiyle çalışıldı. Sonuçlar: Travmalı çocuklarla sağlıklı kontrol grubunun serum IL-l, IL-4, IL-6, IL-10 değerleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık bulundu, benzer farklılık Injury Severity Score ISS$\leq$30 olan travmalı hastalarla kontrol grubu; ISS$\geq$32 olan travmalı hastalarla kontrol grubu arasında da saptandı. Serum IL-2 ve IL-12 değerleri gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermedi. ISS ile serum IL-1, IL-6, IL-10 ve IL-12 arasında pozitif bir korelasyon saptandı (sırasıyla r = 0,602, p = 0,000; r =0,391, p = 0,008; r = 0,399, p = 0,007; r = 0,475, p = 0,001). Tartışma: Bu sonuçlar serum IL-6, IL-10, IL-12 ve özellikle de IL-1'nin travma sonrası meydana gelen doku hasarının şiddeti ile yakın ilişki içinde salındığına işaret etmektedir.Background: We investigated the levels of IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 and IL-12 in serum of the children with trauma and its relation with the severity of trauma. Methods: We included 45 children with moderate or severe multipl trauma and 21 healthy children for control group to our study. The serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 and IL-12 were measured by microELISA. Results: We found a statistically significant difference between the serum values of IL-1, IL-4, IL-6, IL-10 in the children with trauma and healthy control group. A similar difference was also observed between the control group and the trauma group with injury severity score (ISS)$\leq$30 and also ISS$\geq$32. Serum values of IL-2 and IL-12 did not show significant difference between the groups. We detected a positive correlation between ISS and IL-1, IL-6, IL-10 and IL-12 (respectively r = 0,602, p= 0,000; r = 0,391, p = 0,008; r = 0,399, p = 0,007; r = 0,475, p = 0,001). Conclusion: These results point out that serum IL-6, IL-10, IL-12 and especially IL-1 has a close relationship with the severity of the tissue damage after trauma

Topics: Konu Ataması Yapılmamış
Year: 2002
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/4090
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.