Article thumbnail
Location of Repository

Design and manufacture of the machine which is able to harvest corn and make round bale and covering strech film at the same time.

By Mucibirahman İlbuğa

Abstract

TEZ10146Tez (Doktora) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2016.Kaynakça (s. 79-82) var.xv, 83 s. : res. (bzs. rnk.), tablo ; 29 cm.Ülkemizde Silaj yapımında izlenen klasik yöntem, silajlık mısırı tarladan hasat ederek parçalanmış bir şekilde tarım arabalarına yüklemek ve depolanacağı çukuruna kadar taşınması ile başlar. Çukura doldurulan kıyılmış silaj üzerine silindir veya traktör ile bastırılarak sıkıştırılır. Daha sonra silajın hava almaması için üzeri plastik örtüler ile sıkıca kapatılır. Bu şekilde silaj elde etme işlemi zaman alıcı ve maliyetli olmaktadır. Ek olarak günümüz Türkiye’sinde çiftçilerimizin küçük ölçekli olduğundan çukura biriktirilmiş silajın tüketilmesi de uzun zaman almaktadır. Çukur üzerindeki örtü açıldığında silaj yavaş yavaş çürümeye başlamaktadır. Hayvan sayısının yeterli olmadığından dolayı silajın tüketilmesi uzun sürmekte ve bu sure zarfında silajın çürüyerek bozulma riski de olmaktadır. Tez kapsamında silaj yapımındaki ana işlemler olan hasat, kıyma, sıkıştırma ve plastik örtü ile sarma işlemlerinin bir makinada olabilirliği incelenmiştir. Bu amaç ile tüm bu işlemleri kendi içinde yapan komple bir makine tasarlanmıştır. Makine tüm aşamalarda elektronik algılayıcılar ile kontrol sistemine bilgi vermekte ve işlem sıraları, bekleme, akış kontrol sistemi tarafından yürütülmektedir. Üretilen makine ile silaj tarlada hasat edilerek kıyılacak, küçük silindirler halinde sıkıştırılacak ve film ile kaplanıp tarlaya bırakılmıştır. Bu şekilde düşük ağırlıklı silaj paketlerinin en uygun maliyet ile elde edilmesi hedeflenmiştir.Conventional method used in our country to make silage, corn harvest from the field by shattered a way to load the trailer and begin to pit the transportation or the storage pool. The pool is filled with chopped silage is compressed by pressing on the cylinder or tractor. Then to get silage with plastic sheeting over the air is tightly closed. In this way, the process is time consuming and costly to obtain silage. In addition, today's small-scale farmers from exhaustion of the pool of accumulated silage occurred in Turkey also takes a long time. The pool cover is opened on silage slowly begins to rot. The consumption of silage due to lack of sufficient number of animals is long and silage during this period of time decay is also the risk of deterioration. The main process in the thesis harvest silage, ground beef, and the possibility of a compression machine for plastic cover with wrapping process had been examined. All these actions are designed with this purpose in itself makes a complete system. The system provides information at all stages in the process control system with electronic sensors and queues, pauses, is carried by the flow control system. Produced by harvest machine to chop silage fields it had been left to be compressed into small cylinders coated field and stretch film. In this way, the low weight package aimed to obtain silage with optimum cost.Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: SAN-TEZ646.STZ2010-2

Topics: Mısır, silaj, hasat, balya, makine, Corn, silage, harvest, bale, machine
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Year: 2016
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/35209
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.