Article thumbnail
Location of Repository

Optik sinir kılıflarında ödem saptanan bir sheehan sendromu olgusu

By Mehtap Evran and Hüseyin Tuğsan Ballı

Abstract

Sheehan sendromu postpartum kanama ve hipovolemiye sekonder olarak ortaya çıkan hipofiz nekrozuna bağlı parsiyel veya tam hipofiz yetmezliğidir. Klinik bulgular laktasyonun kesilmesi, sekonder amenore, libido kaybı ve hipofiz rezerv kaybı ile ilişkili bulgular ile karakterizedir. Tedavide hormon replasmanı kullanılır. 44 yaşındaki kadın sürekli uyuma isteği, halsizlik, vücutta şişlik ve görme bulanıklığı yakınması ile kliniğe kabul edildi. Fizik muayenede hipotansiyon ve ödem saptandı. Özgeçmişinde 11 yıl önce doğum yaptığı, aşırı kanamasının olduğu, kan transfüzyonu yapıldığı ve sonrasında bebeğini emziremediği bildirildi. Hali hazırda amenoresi olduğu belirlendi. Sheehan sendromu olarak değerlendirilen olguya glukokortikoid ve levotiroksin replasmanı başlandı. Hipofiz magnetic rezonans görüntülemede empty sella, orbital magnetik rezonans görüntülemede ise bilateral optik sinir kılıflarında ödem saptandı. Empty sella subaraknoid mesafede basınç artışına yol açarak optik sinir kılıfında ödeme neden olabilir. Bu olgu nedeniyle klinik pratiğimizde ender görülen bu birlikteliğe dikkat çekilmek istenmiştir.Sheehan syndrome is partial or complete hypophyseal insufficiency due to hypophyseal necrosis secondary to postpartum hemorrhage and hypovolemia. Clinical findings are cessation of lactation, secondary amenorrhea, loss of libido and hypophyseal reserve loss. Treatment is hormone replacement. Forty-four years old women admitted with somnolence, malaise, edema and blurred vision. Physical examination revealed edema and hypotension. She had massive bleeding during her birth 11 years ago; therefore she had received blood transfusion and could not breast-feed then. She had amenorrhea when she was admitted. She was diagnosed with Sheehan syndrome when glucocorticoid and levothyroxine replacement therapy was started. Hypophyseal and orbital magnetic resonance imaging revealed empty sella and edema in bilateral optical neural sheaths, respectively. Empty sella may cause edema in optical neural sheaths by increasing pressure in subarachnoidal space. We present this case to point out this coincidence

Topics: Cerrahi
Year: 2013
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/3617
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.