Article thumbnail
Location of Repository

Comparison of two different doses of remifentanil on the cardiovascular response to endotracheal intubation

By Yasemin Güneş, Mehmet Özalevli, Hakkı Ünlügenç, Murat Gündüz, Taylan Çetin and Hasan Akman

Abstract

AMAÇ: Bu çalışmada, farklı iki dozda uygulanan bolus remifentanilin, laringoskopi ve endotrakeal entübasyon sonrasındaki hemodinamik yanıta etkisi değerlendirildi. YÖNTEM: ASAI-II grubuna giren toplam 64 hasta çalışma kapsamına alındı. Premedikasyon uygulanmayan olgularda, elektrokardiyogram ve kalp atım hızı (KAH), sistolik (SAB) ve diyastolik (DAB) arter basınçları monitörize edildi. Olgular rasgele iki gruba ayrılarak Grup l(n=34)'de 0.5 $um$g/kg (30-45 sn'de ), Grup ll'de (n-30) 1 $um$g/kg remifentanil (intravenöz) bolus uygulandı. Propofol (1-1.5 mg/kg) ile indüksiyon sağlandıktan sonra, 0.1 mg/kg vekuronyum ile endotrakeal entübasyon gerçekleştirildi. Anestezi idamesi her iki grupta da 0.25 pg/kg/dk remifentanil infüzyonu ve %0.5 konsantrasyonda sevofluran-N20 ile sürdürüldü. SAB, DAB, KAH, preoperatif (T1), indüksiyon sonrası 1.dk (T2), indüksiyon sonrası 2.dk (T3) ve 3. dakikada (T4) ve entübasyon sonrasında 1.(T5), 2.(T6), 3.(T7), 4.(T8) ve 5.(T9) dakikalarda kaydedildi. SONUÇLAR: Grupların yaş, cins ve operasyon süreleri birbirine benzerdi (p>0.05)(Tablo 1). Gruplar arası T1, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78 ve 79 dönemlerinde ölçülen SAB, DAB ve KAH lan karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Grup içi değerlendirmelerde Grup I ve ll'de farklı zamanlarda ölçülen SAB değerlerinin, preoperatif değere göre, daha düşük seyrettiği saptandı. DAB, Grup ll'de düşük seyretti. KAH, Grup l'de 77, 78 ve T9'da düşük seyrederken, Grup ll'de 72 hariç tüm ölçüm zamanlarında düşük belirlendi. YORUM: Sonuç olarak, indüksiyonda 0.5 ve 1 $um$g/kg dozlarda uygulanan remifentanilin, laringoskopi ve entübasyona karşı gelişen hemodinamik yanıtı benzer oranda baskıladığı kanısına varıldı.PURPOSE: In this study we evaluated the effects of two different bolus doses of remifentanil on hemodynamic responses to laryngoscopy and endotracheal intubation. METHODS: Sixty four unpremedicated patients with ASA status I or II were included in the study. Electrocardiography, heart rate (HR), sistolic (SAP) and diastolic (DAP) arterial pressure of the patients were monitored. The patients were randomly divided into two groups to receive bolus doses of 0.5 $um$g/kg in group I (n=34) and 1 u$um$g/kg remifentanil in group ll( n=30) (in 30-45 sec). Following the induction with propofol, endotracheal intubation was achieved by vecuronium 0.1 mg/kg. Anesthesia was maintained by remifentanil infusion 0.25 $um$g/kg/min and sevoflurane with concentration of 0.5 % in N2O and/02. SAP, DAP, and HR values preoperative/ (T1), following the bolus dose of remifentanil (T2), at 2 nd (T3) and 3 rd (T4) minutes following the induction, and at 1st (T5), 2nd (T6), 3rd (T7), 4th (T8), and 5th (T9) minutes after endotracheal intubation were recorded. RESULTS: Groups were similar regarding age, gender and duration of operation. No statistical significant difference was found in SAP, DAP and HR values recorded at T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 and T9 between the groups. SAP values recorded at different times were lower when compared to preoperative values in both groups. DAP values were lower at different times when compared to preoperative values in group II. HR values recorded at T7, T8 and T9 were lower in group I, whereas all HR values recorded at various times except T2 were lower in group II. CONCLUSION: We concluded that during induction, bolus doses of 0.5 $um$g/kg and 1 $um$g/kg remifentanil, supressed the hemodynamic responses to laryngoscopy and endotracheal intubation at similar range

Topics: Cerrahi
Year: 2003
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/1432
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.