Article thumbnail
Location of Repository

Textbook evaluation in foreign teaching :_time for english, grade 4 teachers' and students' views

By Güncel Arıkan

Abstract

TEZ6892Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2008.Kaynakça (s.82-88) var.xi, 98 s. ; 29 cm.ELT textbooks carry great weight in many language classrooms. Nevertheless, there are also counter-arguments on the actual role of these textbooks with a range of issues from textbook design, subject matter and the authenticity of materials to methodological validity. However, textbooks need to be assessed attaching the adequate significance to flexibility of educational settings to reach an overall evaluation. Accordingly, this study aims to identify the views of 4th grade students and EFL teachers pertaining to English textbook for the 4th grade keeping the aforementioned issues into account. Two questionnaires -one for students and one for teachers- consisting of textbook evaluation criteria were administered in primary schools selected randomly from Seyhan and Yüreğir districts of Adana. Besides, interviews were conducted with 20 EFL teachers working in these schools to reveal their additional thoughts.ELT (English Language Teaching) -İngilizce Dil Öğretimi- ders kitapları pek çok dil sınıfında büyük önem taşımaktadır. Fakat, ders kitabı planı, konu sorunu ve materyallerin güncelliğinden yöntembilim geçerliliğine kadar bir dizi meseleyle birlikte bu ders kitaplarının esas rolü üzerine karşı görüşler de vardır. Bununla beraber, ders kitapları kapsamlı bir değerlendirmeye ulaşmak için eğitim alanlarındaki esnekliğe yeterli önemin verilmesiyle değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda, bu çalışma yukarıda sözü edilen hususları göz önünde bulundurarak, İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin ve İngilizce öğretmenlerinin 4.sınıf İngilizce ders kitabına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ders kitabı değerlendirme kriterlerinden oluşan iki adet anket -öğrencilere ve öğretmenlere yönelik- Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden seçilen İlköğretim okullarında uygulanmıştır. Ayrıca, bu okullarda çalışan 20 İngilizce öğretmeni ile ilave düşüncelerini ortaya koymak için ropörtaj gerçekleştirilmiştir.Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No

Topics: Textbook, Evaluation, Textbook Evaluation, Foreign Language Education, Material, Materials Evaluation, Ders Kitabı, Değerlendirme, Ders Kitabı Değerlendirme, Yabancı Dil Eğitimi, Materyal, Materyal Değerlendirme
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2008
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/31780
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.