Article thumbnail
Location of Repository

Obtaining plants from seedless x grape crosses using embryo culture

By Semih Tangolar, Sinan Eti, Serpil Gök and Fuat Ergenoğlu

Abstract

Bu araştırma embriyo kültürü tekniğinin çekirdeksiz üzüm ıslahında kullanılabilme olanaklarının ortaya konması amacıyla planlanmıştır. Araştırmada Sultani çekirdeksiz, Ergin çekirdeksizi, 3A-261, Perlette, Pembe çekirdeksiz, 2B-S6, Flame Seedless ve King's Ruby çekirdeksiz üzüm çeşitleri kullanılmıştır. Birinci yılda çeşitlerin çiçektozu kalite ve üretim miktarları saptanmıştır. 2. yılda ise Çekirdeksiz x Çekirdeksiz meieziemelerinden embriyo kültürü yoluyla bitki eldesine çalışılmıştır. İncelenen çeşitlerin tamamının tozlayıcı bir çeşitte olması gerektiği kadar çiçek tozu canlılık ve çimlenme kapasitesine sahip olduğu saptanmıştır. Çiçek tozu üretim miktarları ve morfolojik homojenlik değerleri de yeterli düzeyde görülmüştür. Melez kombinasyonlardan embriyo kültürü yoluyla bitki elde edilmesi de başarıyla gerçekleşmiştir. Embriyolardan 2.5 gün (Ergin çekirdeksizi x Perlette) ile 9 gün (Flame Seedless x Flame Seedless) gibi kısa sürede ve %77.1 (Flame Seedless x Perlette)' in üzerinde bir çimlenme saptanmıştır. Çimlenen embriyolardan %0 (Ergin çekirdeksizi x Perlette) - %78.9 (Perlette x Pembe çekirdeksizj'u tam bitkiye dönüşmüştür.This experiment was planned to research the possibilities of the use of embryo culture on seedless grape breeding. Samples of Sultani Çekirdeksiz (Thompson Seedless), Ergin Çekirdeksizi, 3A-261, Perlette, Pembe Çekirdeksiz, 2B-56, Flame Seedless and King's Ruby seedless grape varieties were used. In the first year of experiment, pollen viability and germination, amount of pollen production and their morphological homogenity levels were determined. In the second year, plants were tried to obtain from seedless x seedless crossess by embryo culture. The results obtained in the experiment showed that all of the varieties had enough pollen viability and germination capacity. In addition, the amount of pollen production and their morphological homojenity levels were sufficient. Plants were obtained succesfully from hybrid combinations by embryo culture. Germination period of embryos were ranged between 2.5 days (Ergin Çekirdeksizi x Perlette) and 9 days (Flame seedless x Perlette). The rate of germination was found over 77.1% (in Flame Seedless x Perlette). Percent of whole plant obtained from germinated embryos was zero in Ergin Çekirdeksizi x Perlette while 78.9% in Perlette x Pembe Çekirdeksiz combinations

Topics: Orman Mühendisliği
Year: 1999
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/5374
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.