Article thumbnail
Location of Repository

Kültürü yapılmış insan periferal lenfositlerinde carbosulfan, ethly carbamate ve ethly methanesulfonat'ın tek başlarına veya birlikte kullanıldıkları zaman kardeş kromatid değişimi üzerindeki etkileri

By Eyyüp Rencüzoğulları and Mehmet Topaktaş

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Marshal insektisidi/nematosidinin etkin maddesi olan Carbosuifan, kanserojen bir madde olan Ethyl Carbamate (EC) ve mutajen bir madde olan Ethyl Methanesulfonat'in (EMS) tek tek veya karışım halinde insan periferal lenfositlerinde kardeş kromatid değişimi (KKD) ve rep-likasyon indeksi (Rl) üzerindeki etkilerini araştırmak, test maddelerinin karışım halinde herhangi bir sinerjitik veya antagonist etkilere sahip olup olmadıklarını saptamaktır. Tek başına Carbosuifan KKD'i sadece 48 saatlik muamele süresinde zayıf bir şekilde artırmıştır. Tek başına EC, KKD'i artırmazken, EMS ise KKD'i her iki muamele süresinde ve doza bağlı olarak artırmıştır. Carbosuifan Rl'ni sadece 48 saatlik muamele süresinde düşürmüş, EC Rl'ni yine 48 saatlik muamele süresinde hafif bir şekilde artırmış, EMS ise yine 48 saatlik muamele süresinde ve sadece en yüksek konsantrasyonda Rl'ni düşürmüştür. Carbosulfan+EC ve Carbosulfan+EMS karışım halinde KKD sayısını kontrollara nazaran artırmışlar ve Rl'ni düşürmüşlerdir. Ayrıca test maddeleri karışım halinde KKD'ni sinerjitik bir şekilde artırdıkları, genel olarak Rl'ni de sinerjitik olarak düşürdükleri saptanmıştır.The aim of this study was to investigate the ability of Carbosuifan (the effective ingredient in Marshal, a carbamate insecticide/nematocide), Ethyl Carbamate (EC=carcinogen and Ethyl Methanesulfonat (EMS=mutagen) separately and in mixtures to induce sister chromatid exchange (SCE) in human lymphocytes and to nivestigate whether the test substances, as a mixture had any syn-ergistic or antagonistic effect. Carbosuifan separately weakly induced SCE during the 48 hour treatment. Although EC separately could not induce SCE, EMS separately induced dose-dependently SCE at 24 and 48 hour treatments. EC increased the Rl, while Carbosuifan and EMS decreased it during the 48 hour treatment. The mixtures of Carbosulfan+EC and Carbosulfan-EMS induced the SCE at all concentrations and treatment times and decreased the Rl compared with normal and solvent controls. In addition, there was synergism between the mixtures of Carbosuifan and EC and also between the mixtures of Carbosuifan and EMS on the induction of SCE and also on the decrease in the Rl

Topics: Biyoloji
Year: 1998
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/3049
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.