Article thumbnail
Location of Repository

Co katkılı ZnO nanokristallerin yapısal karakterizasyonunun x-ışını soğurma spektroskopisi ile incelenmesi.

By Güvenç Akgül

Abstract

TEZ9247Tez (Doktora) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2011.Kaynakça (s. 147-155) var.xvii, 159 s. : res. (bzs. rnk.), tablo ; 29 cm.Özellikle nano yapılandırılmış olan karmaşık ve çoklu oksitler, kullanışlı malzemelerin geniş bir aralığını oluşturmaktadır. Nano kristal Zn1-xCoxO (x=0–0.50) parçacıklar yeni geliştirilen ön çıkışlı laser buharlaştırma kullanılarak kimyasal buharlaştırma sentezlemesi (CVS) yöntemiyle üretilmiştir. Numunelerin yerleşik ve kristal yapısı X-ışını soğurma spektroskopisi ve x-ışını kırınım yöntemi kullanılarak incelenmiştir. X=0.25 yüksek kobalt miktarına kadar numunelerde tekli faz olan Würtzite fazı gözlenmiştir.X=0.001 ve x=0.20 arasında kobalt miktarı için X-ışını sogurma spektroskopisi Wurtize ZnO yapısı içerisinde Co2+ iyonlarının Zn2+ iyonları yerlerine geçtigini göstermektedir. Sadece, bu katı çözeltiler içerisinde küçük örgü bozunumu gözlenmiştir. Zn1-xCoxO parçacıklar içinde Co ve Zn cevresinde yerleşik yapıyı ve dağılımlarını incelemek için uzatılmış X-ışını soğurma ince uç yapısı (EXAFS) ve X-ışını soğurma yakın uç yapısı (XANES) spektrası detayda analiz edilmiştir. Bu sonuçlar, nano parçacıklar içinde izotropik olmayan gerilme ve katkı konsantrasyonları arasında ilişkiyi göstermek için XRD ölçümleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, FEFF8 kod kullanılarak Co katkılı ZnO nano materyaller için teorik hesap yapılmıştır.Complex and multinary oxides provide a wide range of functional materials especially when nanostructured. Nanocrystalline Zn1-xCoxO (x=0-0.50) particles are produced by chemical vapor synthesis (CVS) using laser flash evaporation as a novel precursor delivery method. The crystal and local structure of the samples is studied using X-ray diffraction and X-ray absorption spectroscopy. A single wurtzite phase is observed in samples with Cobalt contents as high as x = 0.25. X-ray absorption spectra show that the Co2+ ions are incorporated into the ZnO wurtzite lattice substituting Zn2+ ions for Cobalt contents between x=0.001 and x = 0.20. Only small lattice deformations are observed in these solid solutions. In order to investigate the local structure around Co and Zn and their distribution in the Zn1-xCoxO nanoparticles Extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) and X-ray absorption near-edge structure (XANES) spectra are analyzed in detail. These results are compared with XRD measurements to reveal the correlation between doping concentrations and non-isotropic strain in the nano particles. In addition, theorical calculation is done for Co doped ZnO nanomaterials by using FEFF8 code.Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: FEF2007D12

Topics: Kobalt katkılı çinko oksit, XAS, XANES, EXAFS, Seyreltilmiş Manyetik Yarıiletkenler, Cobalt doped ZnO, XAS, XANES, EXAFS, Diluted Magnetic Semiconductors
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Year: 2011
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/33679
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.