Article thumbnail
Location of Repository

Orta Anadolu koşullarında Macar fiğ'inde (Vicia pannonica Crantz. cv. Tarmbeyazı-98) sıra arası ve tohum miktarının ot verimine etkileri

By Muhittin Bağcı

Abstract

TEZ7849Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2010.Kaynakça (s. 48-50) var.ix, 51 s. : rnk. res. ; 29 cm.This experiment was carried out at Ankara/Haymana Field Crops Central Research Institute (TARM) and Aplication Farm during the years of 2008-2009. In this research Hungarian Vetch cv. Tarmbeyazı-98 is used as material. The research was aimed at determining optimum row spacing and seed rates for hay that Hungarian Vetch cv. Tarmbeyazı-98 was developed for Central Anatolian Region. It was aimed that row spacing that feasibility easiest and most economical acquired are determined as based on findings of row spacing and seed rates. From the results of the study, it was concluded that optimum row spacing 25 cm and optimum seed rates 6 kg/da of Hungarian Vetch cv. Tarmbeyazı-98.could be for hay.Bu çalışma, Ankara/Haymana, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde, 2008-2009 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada Tarmbeyazı-98 Macar fiği çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Orta Anadolu Bölgesi için geliştirilen Tarmbeyazı-98 Macar fiği'nin ot verimi için uygun sıra aralığı ve tohum miktarının belirlenmesini hedefleyen bir araştırmadır. Elde edilen bulgulara dayalı en ekonomik ve uygulanabilirliği en kolay ekim sıklığı ve atılacak tohum miktarı saptanması amaçlanmıştır. Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada uygulanan değişik ekim sıklığı ile tohum miktarları arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına dayanarak, Tarmbeyazı-98 Macar fiği çeşidinde ot verimi için en uygun sıra arası mesafenin 25cm, tohum miktarının 6 kg/da olabileceği sonucuna varılmıştır

Topics: Hungary vetch, seed rate, row spacing, herbage and hay yield, Macar fiği, sıra arası, tohum miktarı, yaş ve kuru ot verimi
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Year: 2010
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/34694
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.