Article thumbnail
Location of Repository

ERAS PROTOKOLLERİNDE POSTOPERATİF ERKEN BESLENME VE ÖNEMİ

By Ayla Güllü and Sevilay Erden

Abstract

Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme (Enhanced Recovery After Surgery; ERAS) protokolü diğer adıyla Hızlandırılmış Cerrahi (Fast Track Surgery, FTS), geleneksel uygulamalar yerine kanıta dayalı olarak geliştirilen yeni yaklaşımları önermektedir. Bu yaklaşımlar birbiriyle ilişkili olan; preoperatif, intraoperatif ve postoperatif dönemleri kapsayan 20 den fazla önemli öğeyi içermektedir. Postoperatif dönemde uygulanan ve hastanın optimal sağlık durumunun korunmasında önemli bir rol oynayan cerrahi sonrası erken beslenme protokolü de bu ögeler içinde yer almaktadır.Ameliyat sonrası erken oral beslenmenin ameliyat sonrası komplikasyonları, mortalite ve hastanede kalış süresini azalttığı bildirilmiştir. Ameliyat sonrasında hastalar kısa sürede berrak sıvı ve normal gıda almaya teşvik edilmelidir. Hastaların beslenmeleri takip edilmeli ve riskler belirlenmeli, ameliyat öncesi açlık en aza indirilmeli ve ameliyat sonrası süreçte sıvı alımı için desteklenmelidir. Cerrahi girişim başlı başına bir stres nedenidir ve strese girmiş bir organizmada yoğun katabolik reaksiyonlar gelişir. Kas dokusunun yıkılması ve enerji depolarının azalması iyileşmenin gecikmesine neden olur. Bu durum hastanede kalış süresinin uzamasına yol açmakta ve komplikasyon riskinin artmasını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle postoperatif dönemde erken oral beslenme önemlidir.ERAS uygulaması hemşirelerin sistematik yapılandırılmış çalışma günlerinde köklü değişiklikler gerektirir ve ek iş olarak algılanabilir. Bu nedenlerden dolayı, hızlandırılmış iyileşme programlarının başarılı bir şekilde uygulanmasının, hemşireler tarafından yeni bakım yolunun kabulüne ve bunun anestezistlerle ve cerrahlarla olan işbirliğine dayandığına vurgu yapılmaktadır.Bilim ve sanattan oluşan profesyonel hemşirelik mesleğinin yerine getirilebilmesi için hemşirelerden kanıta dayalı uygulama ve yenilikleri takip edip bilgi ve becerilerini geliştirmeleri beklenmektedi

Topics: Eras, Postoperatif Dönem, Erken Oral Beslenme
Year: 2019
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/23357
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.