Article thumbnail
Location of Repository

16-22 yaş bayan voleybolcularda pliometrik çalışmaların dikey sıçrama üzerine etkilerinin belirlenmesi

By Devrim Gökmen Baktaal

Abstract

TEZ6779Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2008.Kaynakça (s.38-40) var.x, 45 s. ; 29 cm.This study is carried out to learn the effects of plyometric exercises on vertical jumping of voleyball players. Twelve Çukurova University licenced volleyball players whose age averages are 19.2 ± 2.1 and 7± 2.3 years experienced have attended the study as a volunteer. Six weeks plyometric exercises have been added to players regular training programme. Bosco test has been carried out to have information about vertical jump performances of players and the results have been evaluated by using SPSS 11.5 statistic analysis programme. Altough there haven't been any differences statistically, it has been understood that added plyometric training programme have positive effects on vertical jumping. According to data which have been obtained from trainings, ıt can be said that the plyometric exercises have positive effects on volleyball players vertical jumpBu çalısma, 16-22 yas bayan voleybolcularda pliometrik çalısmaların dikey sıçrama üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıstır. Çalısmaya Çukurova Üniversitesi Spor Kulübünde lisanslı olarak voleybol oynayan yas ortalamaları 19,2 ± 2,1, antrenman yasları 7 ± 2,3 olan 12 bayan sporcu gönüllü olarak katılmıstır. Sporculara sezon içi antrenman programlarına eklenmis 6 haftalık pliometrik egzersizler uygulandı. Dikey sıçrama performansının belirlenmesi için Bosco testi kullanıldı ve elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik analiz programında değerlendirildi. Sonuç olarak istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark olmamasına rağmen sezon içerisindeki antrenman programı ve antrenman programına eklenmis pliometrik çalısmaların baslangıç ortalama dikey sıçrama değerlerinden daha yüksek çıkması nedeni ile sıçrama performansı üzerine olumlu etkisi olabileceği söylenebilir. Bu çalısma sonucunda elde edilen verilere dayanarak; voleybol sporcularında dikey sıçrama performanslarını gelistirmek için sezon içerisine eklenmis pliometrik egzersizlerin olumlu etkisi olabileceğini vurgulayabiliriz.Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No

Topics: Volleyball, Vertical Jump, Plyometrics, Voleybol, Pliometrik çalısma, Dikey sıçrama
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Year: 2008
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/34898
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.