Article thumbnail
Location of Repository

Prevalence and causes of depression among elders who live in residential homes in Adana

By Zeynel Sütoluk, Hakan Demirhindi, Nazan Savaş and Muhsin Akbaba

Abstract

Günümüzde yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki payı sağlık alanındaki gelişmelere ve sosyal koşullardaki iyileşmelere bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Bu durum ise başta demans ve depresyon olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının daha sık görülmesine yol açmaktadır. Yapılan çalışmalar derin üzüntülü bir duygudurum içinde değersizlik, yetersizlik, küçüklük duygu ve düşünceleriyle birlikte, düşünme, konuşma ve hareketler gibi fizyolojik işlevlerde yavaşlama ile seyreden bir sendrom olan depresyona huzurevinde kalan yaşlılarda evde kalanlardan daha sık rastlandığı şeklindedir. Geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, ekonomik ve sosyal nedenler ile huzurevleri günümüzde yaşlılar için önemli mekanlar haline gelmiştir. Adana’da iki farklı huzurevinde kalan 88 yaşlı ile yapılan, tanımlayıcı bu çalışmada depresyon sıklığının ölçülmesi ve bu durum ile ilişkili olduğu düşünülen demografik özellikleri, sosyokültürel özellikleri ve ekonomik özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla “Yaşlılar için Depresyon Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın istatistik değerlendirilmesinde t-testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Yaş ortalamaları 74.6±6.3 yıl olan yaşlıların %26.1’inde depresyona rastlanmış olup, erkeklerde bu oran %21.4 iken, kadınlarda %34.4 olarak bulunmuştur. Ayrıca hobisi olmayanların olanlara göre, evci çıkmayanların ve ziyaretçisi gelmeyenlerin de evci çıkan ve ziyaretçisi gelenlere göre, depresyona anlamlı olarak daha yatkın oldukları bulunmuştur. Bunların haricinde fiziksel konfor, sosyal güvence durumu, kronik hastalık durumu, medeni durum, huzurevinde kalma süresi ile depresyon arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.Elder population constitutes every day larger portion of the community thanks to the development in health area and the improvement of social conditions with a resulting increase in the number of different health problems like dementia and depression. Depression is defined as a syndrome developing in the form of slowing physiological activities such as thinking, speaking and motion; in addition to thoughts or feelings like insufficiency, humiliation and loss of self-esteem in a profound sensation of sadness. Depression is more frequently reported among residential home elders in comparison to elderly living at their own houses. Residential homes are important places for elders due to economic or social reasons and due to the replacement of large families by nuclear families. This descriptive study compromising 88 elders with a mean age of 74.6±6.3 years, living in residential homes in Adana (Turkey), aimed to determine the depression frequency and to reveal related demographic, sociocultural and economic properties using "Geriatric Depression Scale". The statistical analyses were performed by t-test and logistic regression. The depression frequency was found to be 26.1%, with 21.4% and 34.4% among men and women, respectively. The elders with no hobby, those not visiting or being visited by relatives or friends were found to be more prone to depression. Physical comfort, social security, chronic diseases, marital status, time spent in the residential home were not found to affect the occurrence of depression among elders living in the residential home

Topics: Cerrahi
Year: 2004
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/1886
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.