Article thumbnail
Location of Repository

Relationship between drawing success and hand anatomy of candidates entering special aptitude exam

By Ayşe Gül Kabakcı, Handan Narin and Ahmet Hilmi Yücel

Abstract

Amaç: Bu çalışma, Resim-İş Eğitimi özel yetenek sınavına giren adayların el anatomisinin (parmak uzunlukları, el bileği çap, çevre ve hareket genişliği ölçümleri) desen sınavında aldıkları puan ile ilişkisi olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Türkiye’deki bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı’na giren adaylar çalışmaya dahil edilmiştir. Öğrencilerin dijital kaliper, esnek olmayan mezura ve dijital inklinometre kullanılarak parmak uzunlukları, el bileği çapı, çevresi ve hareket genişlikleri ölçülmüştür. Bulgular: Çalışmamıza 18-25 yaş arası 161 öğrenci (60 erkek, 101 kız öğrenci) dahil edilmiştir. Desen sınavında elli ve üzerinde puan alan 49 kız, 35 erkek öğrenci, kırk dokuz ve altında puan alan 52 kız, 25 erkek öğrenci bulunmaktadır. Çizim başarısı puanı elli ve üzerinde olan ile kırk dokuz ve altında olanların antropometrik özellikleri karşılaştırıldığında anlamlı fark elde edilememiştir. Sonuç: Bu çalışma, çizim becerisine etki eden pek çok unsurun olduğu ve tek başına antropometrik standartlarla çizim başarısı arasındaki ilişkinin ifade edilmesinin zor olduğunu göstermiştir.Purpose: The research aims to determine whether there is a statistically significant relation between the drawing exam scores got by candidates entering the special aptitude exams in the Fine Arts Education and their hand anatomy (phalange lengths, carpus diameter, circumference and width of motion measurements) or not. Materials and Methods: This study includes the candidates who entered Special Aptitude Exams organized by Department of Fine Arts Education, Faculty of Education of a university in Turkey. Phalanges length, wrist diameter, circumference and motion width were measured using digital caliper, inflexible scales and digital inclinometer. Results: In our study, 161 students (60 boys, 101 girls) aged 18-25 years were included. There are 49 female and 35 male students who score fifty or more in the drawing examination and 52 female and 25 male students with scores of forty-nine and under in this study. A significant difference was not obtained when the anthropometric features of those who were fifty or more and those who were below forty-nine were below the drawing achievement score. Conclusion: This study has revealed that there are many factors that influence the drawing skill. Also reached the conclusion that it is difficult to say that the effect of drawing on the success of the single anthropometric standards

Topics: Biyokimyasal Araştırma Metotları, Toksikoloji, Anestezi, Biyofizik, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, Anatomi ve Morfoloji, Diş Hekimliği, Alerji, Acil Tıp, Farmakoloji ve Eczacılık, Adli Tıp, Androloji
Year: 2018
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/5258
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.