Article thumbnail
Location of Repository

Adana Arkeoloji Müzesi'ndeki helenistik ve roma dönemleri, terracotta figürinlerin yapım tekniklerinin araştırılması ve uygulanması

By Selma Tahberber

Abstract

TEZ5832Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2006.Kaynakça (s. 163-167) var.xxi, 169 s. : res. ; 29 cm.History of baked clay (terra cotta) objects in Anatolia goes back thousands of years before. Anatolia was the pioneer of the history of civilization in the Neolithic period of 8000 - 5.500 B.C. Baked clay statues have evolved together with the human civilization from the beginning of the ceramic ages to the present day. The change in human belief required that multiple production of some certain god, goddess and sacred animal statues from baked clay. That is when the early artists began to make moulds in order to reproduce their works. The baked clay statuettes in my work have reached their highest artistry in the Hellenistic (330-30 B.C.) and the Roman (30 B.C-330 A.D.) periods. While the technique of pressing clay into moulds goes back at least two thousands year before, it is believed that silting has not begun until three hundred years before the present day. The principal aim of this work is to examine some certain statuettes in the Adana Archaeology Museum and make comparisons between the existing information on the ancient statue making techniques and shed some new light on ancient statue making techniques.Pişirilmiş toprak (terracotta) objelerin varlığı Anadolu'da binlerce yıl öncesine dayanır. Arkeologların M.Ö. 8000 ile 5.500 arasına yerleştirdikleri Neolitik dönemde Anadolu, yeryüzü tarihinin öncüsüdür. Pişirilmiş toprak heykeller, Araştırma neticesine göre, Anadolu'da seramikli dönemin başlangıcından günümüze kadar insanın yaşam kültürüne paralel bir gelişme göstermiştir. İnanç dünyasındaki değişim, elde tek tek yapılan pişirilmiş toprak tanrı, tanrıça ve kutsal sayılan hayvan heykellerinin birden fazla yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla o dönemin sanatçısı aynı heykelden birden fazla yapabilmek için kalıp alma ve kalıptan üretim yöntemlerini geliştirmiştir. Tez çalışmasının temel konusunu oluşturan pişirilmiş toprak heykeller, Helenistik (M.Ö 330-30) ve Roma (M.Ö 30- M.S.330) dönemlerinde yapım tekniği açısından en üst seviyesine ulaşmıştır. Heykel çoğaltma yöntemi olarak baskı tekniğinin geçmişi milat öncesi dönemlere kadar uzanırken, döküm tekniği günümüzden üç yüz yıl kadar öncesine tarihlenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan pişirilmiş toprak heykellerin incelenmesi ve daha önce ortaya konulan bilimsel çalışmalarla yeni bulguların karşılaştırılması ile antik heykel yapım teknikleri anlayışına yeni bir boyut kazandırmaktır

Topics: terracotta, statue, ceramic, mould, history, terracotta, heykel, seramik, kalıp, arkeoloji
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2006
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/32137
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.