Article thumbnail
Location of Repository

Hızlı İyileşme Protokolleri Çerçevesinde Jinekolojik Cerrahi Sonrası Analjezide Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirenin Rolü

By Sevilay Erden, Seda Karaçay Yıkar, Ece Özkan Kübra and Saadet Nazlı Kubilay

Abstract

Hastanın ameliyattan sonra iyileşmesini kolaylaştıran standart protokoller, cerrahi travmanın olumsuz etkilerinden hastayı korumayı amaçlamaktadır. Hızlandırılmış iyileşme protokolleri, kolorektal, ürolojik, pankreatik ve gastrik cerrahide uygulandığı gibi, jinekolojik cerrahide de uygulanmakta olup, hasta ve sağlık sistemi için olumlu sonuçları olduğu saptanmıştır. Ameliyat öncesi hasta danışmanlığından, anesteziye, ameliyat sonrası dönemde oral beslenmeden analjezi yönetimine kadar pek çok konuda uygulanan protokoller sayesinde hastanın ameliyat sonrası derlenmesi hızlandırılmaktadır. Jinekolojik abdominal cerrahi sonrası ortaya çıkan ağrı yüksek düzeydedir. Jinekolojik cerrahide kanama, enfeksiyon gibi ameliyat sonrası derlenmeyi geciktiren nedenlerden biri de ağrıdır. Kontrol edilemeyen ağrıya ek olarak ağrı kontrolü için verilen analjezikler de komplikasyonlara yol açmaktadır. Amerikan Ağrı Derneği ve Hızlı İyileşme Protokolleri Topluluğu gibi disiplinlerarası topluluklar bilimsel araştırma sonuçlarını değerlendirerek oluşturdukları rehberlerinde multimodal analjeziye yönelik kanıt düzeyi yüksek öneriler sunmuşlardır. Abdominal cerrahide opioid kullanımı mümkün olduğunca azaltılarak ağrıyı optimal düzeyde kontrol etmek ERAS protokolünün en önemli bileşenlerinden biridir. Bu bağlamda, kısa etkili opioidlere, asetominofen, non-steroid antiinflamatuarların (diklofenak, tenoksikam vb), yardımcı analjeziklerin (antiepileptikler, steroidler vb) ve farmakolojik olmayan yöntemlerin (TENS, akapunktur vb) eklenmesinin ağrı ile birlikte analjeziye bağlı komplikasyonları (solunum depresyonu, bulantı, kusma) azalttığı ayrıca hasta memnuniyetini arttırdığı gösterilmiştir. Histerektomi, pelvik organ prolapsusu gibi jinekolojik cerrahi sonrası uygulanan hızlı iyileşme protokollerinin opioid tüketimini, hastanede kalış süresini ve maliyeti azalttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, yapılan çalışmalarda vajinal histerektomide lokal anestezik kullanımı erken cerrahi sonrası ağrıyı azaltmada etkili olabilir. Ayrıca sinir blokajlarının ve intratekal uygulanan düşük doz morfinin opioid kullanımını ve ağrıyı azalttığı saptanmıştır. Jinekolojik ağrı yönetimi multidisipliner bir yaklaşımını gerektirir ve bu ekibin vazgeçilmez üyesi hemşirelerdir. Hızlı derlenme ve komplikasyonsuz erken taburculuk amacını güden ERAS protokolünün jinekolojik cerrahide uygulanmasında hemşirelik uygulamalarının rolü yadsınamaz. Cerrahi öncesi hasta danışmanlığından, ameliyat sonrası analjezinin uygulanmasına ve farmakolojik olmayan yöntemlerin analjeziye eklenmesine kadar olan ağrı yönetimi sürecinde kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik alana aktarılması hastalara kaliteli ve standart bakımın verilmesine olanak sağlayacaktı

Topics: Hızlı İyileşme Protokolleri, Eras, Ağrı, Analjezi, Jinekolojik Cerrahi
Year: 2018
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/23384
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.