Laisvės varpas [2019.03.11] / [dalyvavo] Vyrų choras „Perkūnas“ ; koncertmeisterė Gailutė Bogdanaitė

Abstract

Koncerto vieta ir laikas: Kauno kultūros centras „Tautos namai“, 2019 m. kovo 11 d.Fortepijono katedraVytauto Didžiojo universiteta

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.