Zančenje vizualne komunikacije na primjeru naslovnica tjednika "The Economist"

Abstract

Slika je danas potpuno drugačijeg značenja nego što je bila u prošlosti. Najvažniji oblik slike je onaj „elektronski“. Za sliku više nisu potrebni slikari, ne trebaju nam platna i kistovi. U prošlosti bismo sliku povezali s umjetnošću, kao postupkom oblikovanja plohe bojom. Prije bismo između fotografije i slike razumijevali veliku razliku. Umjetnik je za svoje djelo imao puno veću slobodu oblikovanja, slikar je mogao stvarati i ono što postoji samo u njegovoj mašti, a fotografija je bila prizor iz stvarnosti. Čak se i to promijenilo, većina fotografija je danas obrađena u photoshopu i one više nisu odraz stvarnosti. Danas je slika važan oblik komuniciranja. Svijet je prihvatio vizualnost kao najvažniji oblik informiranja, učenja i zabave. Primjeri su mnogobrojni – video-igre, filmovi i televizija samo su neki od dokaza da je vizualnost kao neverbalni oblik komunikacije preuzeo vodeću ulogu u digitalnom dobu. Ono što je ostalo jednako potrebno kao i prije su boje. Boje su i danas važan element vizualne komunikacije jer svaka predstavlja određene osjećaje i povezuje se s različitim područjima. Razliku čine fotografije, ilustracije i grafički dizajn kao sredstvo prijenosa ideje ili poruke, a slika kao jedino vizualno umjetničko djelo nema toliku važnost kao nekad. Rad će pojasniti značenje slike danas i kako se na sliku gledalo u prošlosti. Novi mediji uvelike su promijenili ljudske živote. O tome govori prvi dio završnog rada. Što su mediji, a što su novi mediji, kakve promjene je donijelo doba interneta i hoće li novine nestati zbog pojave portala, odnosno online izdanja novina i časopisa? Namjera ovog rada je istražiti naslovnice tjednika The Economist. Osim što ga možemo pronaći u tiskanom izdanju svakog četvrtka, od 1997. godine postoji i online izdanje koje je oblikovano kao časopis sa člancima, rubrikama, audio i video sadržajem. Uz teorijsku podjelu rada, zadnji, odnosno praktični dio istraživanja podijeljen je u dva dijela. Sadržava anketu o povezanosti slike i teksta u člancima sa primjerima iz The Economista, te analizu slika koje su objavljene u navedenom tjedniku

Similar works

Full text

thumbnail-image

University North Digital Repository

Full text is not available
oai:repozitorij.unin.hr:unin_2370Last time updated on 1/30/2020

This paper was published in University North Digital Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.