Carbonized plant remains of the prehistoric locality in Nova Bukovica on the site Sjenjak

Abstract

Analizirani su karbonizirani biljni ostaci iz prapovijesnog lokaliteta u Novoj Bukovici. Nađene sjemenke boba, Vicia faba, indiciraju poljoprivrednu, a hrastov žir, Quercus sp., sakupljačku aktivnost tadašnjeg lokalnog stanovništva. Vrlo vjerojatno su se uzgajale i skupljale i druge biljne vrste, ali dosad još nisu nađeni njihovi ostaci koji bi pokazali na kojoj kvalitativnoj i kvantitativnoj razini

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:925Last time updated on 1/28/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.