Article thumbnail

Hva betyr en gjennomføring av Kyotoprotokollen for det norske og nordiske kraftmarkedet?

By Finn Roar Aune, Torstein Bye and Tor Arnt Johnsen

Abstract

I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen mulige virkninger for kraftproduksjon, -handel, -priser og -etterspørsel i Norden i 2010 som kan følge hvis Kyotoprotokollen iverksettes. Vi bruker en nordisk kraftmarkedsmodell i samspill med den makroøkonomiske modellen MSG-6 til å studere dette. Dersom gjennomføringen av Kyotoprotokollen resulterer i en internasjonal kvotepris på CO2-utslippsrettigheter på 200 kr/tonn CO2, viser beregningene at produsentprisene på elektrisk kraft i Norden kan øke med 10-30 prosent i forhold til en situasjon med videreføring av dagens avgiftsregime og -nivåer. CO2-utslippene fra kraftproduksjon i Norden i 2010 mer enn halveres. Verk med store CO2- utslipp erstattes av ny vannkraft, biobasert kraftproduksjon og nye effektive gasskraftverk. Kraftprisveksten fører til lavere forbruk og dermed lavere kraftproduksjon samlet sett. Klimapolitikken øker omfanget av krafthandel til tross for at samlet forbruk og produksjon reduseres

Topics: Kraftmarkedet, Kyotoprotokollen, Kvotepriser, Kraftpriser, Kraftproduksjon, Utslipp
Publisher: Statistisk sentralbyrå
Year: 1998
OAI identifier: oai:ssb.brage.unit.no:11250/178740
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/17... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles