Marginal Returns to Agricultural Land. Comparing Methods for Estimation

Abstract

Undersøkelser omkring erstatningsutmåling ved arealavståelser for veiformål har vist at de varierer mye og er til dels uforutsigbare. Dette kan bl.a. ha sammenheng med hvordan erstatningen beregnes. Dekarkalkyler, som er den mest vanlige metoden, er svært følsomme for de forutsetninger man velger. Formålet med denne rapporten er å beskrive og sammenligne dekarkalkyler og andre metoder for å beregne endringer i årlig avkastning som følger av en liten endring i arealet på gardsbruk. Vi har ikke drøftet spørsmål i samband med omregning fra årlig avkastning til en verdi, for eksempel valg av kapitaliseringsrentefot. Følgende metoder er beskrevet: dekarkalkyler, regresjonsberegninger, spesielt en variant av produktfunksjoner, og vurderinger basert på jordleie. […]Marginalavkasting av dyrket jord. Sammenligning av beregningsmetoderMarginal Returns to Agricultural Land. Comparing Methods for EstimationpublishedVersio

Similar works

Full text

thumbnail-image

NIBIO Brage

redirect
Last time updated on 03/01/2020

This paper was published in NIBIO Brage.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.