Article thumbnail

The History of Croatian-Hungarian Diplomatic Relations in the 20th Century

By Alen Moslavac

Abstract

Fokus rada stavljen je na diplomatske odnose između Hrvatske i Mađarske tijekom 20. stoljeća. Početak razmatranja diplomatskih odnosa započinje 1918. godine ulaskom Države Slovenaca, Hrvata i Srba u državnu zajednicu s Kraljevinom Srbijom te osnivanjem Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca pa sve do 1997. godine i mirne reintegracije Podunavlja u sastav Republike Hrvatske. Tijekom participacije Hrvatske u višenacionalnim zajednicama, gledaju se diplomatski odnosi isključivo države kojoj je tada Hrvatska pripadala (Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija) i Mađarske. Rad donosi širu sliku hrvatsko-mađarskih odnosa, ne odvajajući ju izvan globalnih povijesnih i diplomatskih procesa koji su nesumnjivo utjecali na diplomatske odnose Hrvata i Mađara. Primarno je rad koncipiran oko glavnih točaka problema bilateralnih odnosa poput pitanja Male Antante i mađarskog revizionizma u međuratnom periodu, pitanja Međimurja tijekom Drugog svjetskog rata, krize odnosa Jugoslavije sa Sovjetskim Savezom i sovjetska intervencija u Mađarskoj te potrebe priznanja Hrvatske neovisnosti od Jugoslavije i mađarske uloge u tim naporima

Topics: Hrvatska, Mađarska, Jugoslavija, diplomacija, HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Povijest. Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest., HUMANISTIC SCIENCES. History. Croatian and World Modern and Contemporary History.
Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences.
Year: 2019
OAI identifier: oai:repozitorij.unios.hr:ffos_4833

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.