Article thumbnail

Denizli in Middle Age ( Period of Seljuk and Inancogullari )

By Mustafa Yılmaz

Abstract

Türkler tarihleri boyunca Dünya’nın dört bir tarafına göç etmişlerdir. Fakat yapılan bu göç hareketleri sonrasında, Türk nüfusunun bir bölümü faklı etnik kökenlerin içersinde kaybolup gitmiştir. Anadolu’ya gerçekleştiren göç hareketi ise diğerlerinden farklı olarak gerçekleşmiştir. Türkler eski dini özelliklerinin çoğunu yetirmiş olsalar bile Türklük özelliklerini yitirmeden yaşamlarına devam etmiştir. Türklerin Anadolu coğrafyasına gelmesiyle beraber bölgede tutunmak için Haçlı ve Bizanslılarla çok çetin mücadeleler vermişlerdir. Bu mücadelelerde Denizli ve çevresinin ayrı bir önemi vardır. Haçlı seferlerinde ve Myriokephalon Savaşının bölgede gerçekleşmiş olması bu önemi bir kat daha artırmaktadır. Bölgenin Türk yurdu olmasından sonra ise Moğollara karşı verilen mücadelede Denizli yine ayrı bir önemi sahiptir. Bu çalışmamızın temel konusu Denizli ve çevresinde Selçuklu ve Türkmen faaliyetleri oluşturmaktadır. İşlenen konular ise Denizli yöresinin ilk fetih hareketleri, Mavrezemoslar, İnançoğulları ve bölgedeki kültürel faaliyetler sıralanabilir.Turkish people had immigrated parts of the world through their history. After immigration movements , they had been lost in different ethnic origins. But the immigration movement which was carried out to Anatolia was different from others.Despite Turkish people lost their old religion features, they had gone on their life without losing their Turkishness features. Turkish people had had such a hard struggle with the Crusaders and Byzantine along with coming to Anatolian geography . Denizli and its surroundings has a different importance for these struggles. Carriying out the Crusades and Myriokephalon wars in there increase its importance more. After being Turkish homeland , as for struggle with Mongolians , Denizli have a special importance again. The main subject to our studying to form Seljuk and Turkoman’s activities in Denizli and arounds first conquest movements , Mavrezemos , Inancogulları and Denizli’s cultural activities

Topics: İlk Fetihler, Mavrezemoslar, İnançoğulları, Kültürel Faaliyetler, Denizli’de Selçuklu Hâkimiyet
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2010
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3425
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/34... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.