Article thumbnail

The Influence on Accounting Principles and Exercises of the E-Business’ Phenomenon

By Engin Dinç and İdris Varıcı

Abstract

Bilgi teknolojilerinde ki gelişmeler, tüm dünya ekonomilerini etkisi altına almış ve globalleşme sürecini hızlandırmıştır. Tüm bu gelişmeler, işletmeleri ve örgüt yapılarını etkilemiş ve “e-business” adı verilen yeni bir yapılanmanın doğmasına sebep olmuştur. Bu etkileşim süreci, muhasebe ilke ve uygulamalarını da etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı, e-işletme olgusunun muhasebe fonksiyonu üzerinde meydana getirdiği bu değişimleri incelemektir.The development in the information technologies have affected the whole of world economies and have increased globalizing process. All of these developments have affected organization and organization’s structure. This situation causes a structuring named e-business. These processes have affected accounting principles and exercises. Purpose of this study is analysing to exchange of accounting function which affected e-business

Topics: Muhasebe, Bilgi Teknolojileri, e-işletme
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2008
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3713
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/37... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.